busforex

เข้าสู่ระบบคงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
banner
banner
Exness Broker Forex
โบนัส 10 ปี XM
แจกซิก Forex Signal

GBP/USD technical analysis by InstaForex

ตอบ1100 อ่าน27470
1 ... 64 65 66 67 68 ... 74
natt_instaforex
24 มกราคม 2020, 13:58:43 น.
สำหรับคู่ปอนด์/ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3251, 1.3207, 1.3174, 1.3128, 1.3108, 1.3080 และ 1.3035 ที่นี่เรายังคงเดินตามรอบขาขึ้นของวันที่ 20 มกราคมคาดว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นในช่วง 1.3174 - 1.3207 การแตกหักของค่าหลังจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวไปยังเป้าหมายที่มีศักยภาพ - 1.3251 เราคาดว่าการดึงกลับลงสู่ระดับล่างจากระดับนี้

การเคลื่อนไหวลงในระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3128 - 1.3108 การแยกย่อยของค่าสุดท้ายจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3080 ระดับนี้เป็นการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับด้านบน

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่สูงขึ้นของวันที่ 20 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3148 ขายทำกำไร: 1.3172
ซื้อ: 1.3176 ขายทำกำไร: 1.3207
ขาย: 1.3105 ขายทำกำไร: 1.3083
ขาย: 1.3078 ขายทำกำไร: 1.3050

แชร์กระทู้นี้
24 มกราคม 2020, 13:58:43 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 7995
สำหรับคู่ปอนด์/ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3251, 1.3207, 1.3174, 1.3128, 1.3108, 1.3080 และ 1.3035 ที่นี่เรายังคงเดินตามรอบขาขึ้นของวันที่ 20 มกราคมคาดว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นในช่วง 1.3174 - 1.3207 การแตกหักของค่าหลังจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวไปยังเป้าหมายที่มีศักยภาพ - 1.3251 เราคาดว่าการดึงกลับลงสู่ระดับล่างจากระดับนี้

การเคลื่อนไหวลงในระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3128 - 1.3108 การแยกย่อยของค่าสุดท้ายจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3080 ระดับนี้เป็นการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับด้านบน

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่สูงขึ้นของวันที่ 20 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3148 ขายทำกำไร: 1.3172
ซื้อ: 1.3176 ขายทำกำไร: 1.3207
ขาย: 1.3105 ขายทำกำไร: 1.3083
ขาย: 1.3078 ขายทำกำไร: 1.3050

แชร์กระทู้นี้
banner
banner
banner
banner
banner
banner
natt_instaforex
27 มกราคม 2020, 14:09:58 น.
สำหรับคู่ปอนด์/ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3251, 1.3207, 1.3174, 1.3120, 1.3080, 1.3048 และ 1.2999 ที่นี่เรายังคงติดตามวัฏจักรขาขึ้นของวันที่ 20 มกราคมคาดว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวไปยังจุดสูงสุดหลังจากการทะลุระดับ 1.3120 ในกรณีนี้เป้าหมายแรกคือ 1.3174 การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1.3174 - 1.3207 การแตกหักของค่าหลังจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวไปยังเป้าหมายที่มีศักยภาพ - 1.3251 เราคาดว่าการดึงกลับลงสู่ระดับล่างจากระดับนี้

การเคลื่อนไหวขาลงระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3080 - 1.3048 การแยกย่อยของค่าหลังจะนำไปสู่การก่อตัวของโครงสร้างลง ในกรณีนี้เป้าหมายที่เป็นไปได้คือ 1.2999

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่สูงขึ้นของวันที่ 20 มกราคมขั้นตอนการแก้ไข

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3120 ขายทำกำไร: 1.3172
ซื้อ: 1.3176 ขายทำกำไร: 1.3207
ขาย: 1.3046 ขายทำกำไร: 1.3000

27 มกราคม 2020, 14:09:58 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 7995
สำหรับคู่ปอนด์/ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3251, 1.3207, 1.3174, 1.3120, 1.3080, 1.3048 และ 1.2999 ที่นี่เรายังคงติดตามวัฏจักรขาขึ้นของวันที่ 20 มกราคมคาดว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวไปยังจุดสูงสุดหลังจากการทะลุระดับ 1.3120 ในกรณีนี้เป้าหมายแรกคือ 1.3174 การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1.3174 - 1.3207 การแตกหักของค่าหลังจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวไปยังเป้าหมายที่มีศักยภาพ - 1.3251 เราคาดว่าการดึงกลับลงสู่ระดับล่างจากระดับนี้

การเคลื่อนไหวขาลงระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3080 - 1.3048 การแยกย่อยของค่าหลังจะนำไปสู่การก่อตัวของโครงสร้างลง ในกรณีนี้เป้าหมายที่เป็นไปได้คือ 1.2999

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่สูงขึ้นของวันที่ 20 มกราคมขั้นตอนการแก้ไข

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3120 ขายทำกำไร: 1.3172
ซื้อ: 1.3176 ขายทำกำไร: 1.3207
ขาย: 1.3046 ขายทำกำไร: 1.3000

natt_instaforex
28 มกราคม 2020, 13:32:33 น.
สำหรับคู่ปอนด์/ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3251, 1.3207, 1.3174, 1.3120, 1.3080, 1.3048 และ 1.2999 ที่นี่เรายังคงติดตามวัฏจักรขาขึ้นของวันที่ 20 มกราคมคาดว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวไปยังจุดสูงสุดหลังจากการทะลุระดับ 1.3120 ในกรณีนี้เป้าหมายแรกคือ 1.3174 การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1.3174 - 1.3207 การแตกหักของค่าหลังจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวไปยังเป้าหมายที่มีศักยภาพ - 1.3251 เราคาดว่าการดึงกลับลงสู่ระดับล่างจากระดับนี้

การเคลื่อนไหวขาลงระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3080 - 1.3048 การแยกย่อยของค่าหลังจะนำไปสู่การก่อตัวของโครงสร้างลง ในกรณีนี้เป้าหมายที่เป็นไปได้คือ 1.2999

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่สูงขึ้นของวันที่ 20 มกราคมขั้นตอนการแก้ไข

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3120 ขายทำกำไร: 1.3172
ซื้อ: 1.3176 ขายทำกำไร: 1.3207
ขาย: 1.3046 ขายทำกำไร: 1.3000

28 มกราคม 2020, 13:32:33 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 7995
สำหรับคู่ปอนด์/ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3251, 1.3207, 1.3174, 1.3120, 1.3080, 1.3048 และ 1.2999 ที่นี่เรายังคงติดตามวัฏจักรขาขึ้นของวันที่ 20 มกราคมคาดว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวไปยังจุดสูงสุดหลังจากการทะลุระดับ 1.3120 ในกรณีนี้เป้าหมายแรกคือ 1.3174 การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1.3174 - 1.3207 การแตกหักของค่าหลังจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวไปยังเป้าหมายที่มีศักยภาพ - 1.3251 เราคาดว่าการดึงกลับลงสู่ระดับล่างจากระดับนี้

การเคลื่อนไหวขาลงระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3080 - 1.3048 การแยกย่อยของค่าหลังจะนำไปสู่การก่อตัวของโครงสร้างลง ในกรณีนี้เป้าหมายที่เป็นไปได้คือ 1.2999

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่สูงขึ้นของวันที่ 20 มกราคมขั้นตอนการแก้ไข

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3120 ขายทำกำไร: 1.3172
ซื้อ: 1.3176 ขายทำกำไร: 1.3207
ขาย: 1.3046 ขายทำกำไร: 1.3000

natt_instaforex
29 มกราคม 2020, 14:45:41 น.
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3080, 1.3050, 1.3029, 1.2967, 1.2934, 1.2890 และ 1.2867 ที่นี่เรากำลังติดตามการพัฒนารอบลงของวันที่ 24 มกราคมคาดว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวไปยังจุดต่ำสุดหลังจากระดับการพังทลายของระดับ 1.2967 ในกรณีนี้เป้าหมายคือ 1.2934 การรวมราคาอยู่ใกล้ระดับนี้ ทางราคาของมันควรจะมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวลดลงเด่นชัดถึงระดับ 1.2890 สำหรับค่าที่เป็นไปได้สำหรับจุดต่ำสุดนั้นเราพิจารณาระดับ 1.2867 เมื่อไปถึงที่ใดเราคาดว่าจะมีการรวมบัญชีเช่นเดียวกับการย้อนกลับไปด้านบน

การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3029 - 1.3050 การแยกย่อยของค่าหลังจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3080 ระดับนี้คือการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับด้านล่าง

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 24 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3029 ขายทำกำไร: 1.3050
ซื้อ: 1.3052 ขายทำกำไร: 1.3080
ขาย: 1.2965 ขายทำกำไร: 1.2936
ขาย: 1.2932 ขายทำกำไร: 1.2890

29 มกราคม 2020, 14:45:41 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 7995
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3080, 1.3050, 1.3029, 1.2967, 1.2934, 1.2890 และ 1.2867 ที่นี่เรากำลังติดตามการพัฒนารอบลงของวันที่ 24 มกราคมคาดว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวไปยังจุดต่ำสุดหลังจากระดับการพังทลายของระดับ 1.2967 ในกรณีนี้เป้าหมายคือ 1.2934 การรวมราคาอยู่ใกล้ระดับนี้ ทางราคาของมันควรจะมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวลดลงเด่นชัดถึงระดับ 1.2890 สำหรับค่าที่เป็นไปได้สำหรับจุดต่ำสุดนั้นเราพิจารณาระดับ 1.2867 เมื่อไปถึงที่ใดเราคาดว่าจะมีการรวมบัญชีเช่นเดียวกับการย้อนกลับไปด้านบน

การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3029 - 1.3050 การแยกย่อยของค่าหลังจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3080 ระดับนี้คือการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับด้านล่าง

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 24 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3029 ขายทำกำไร: 1.3050
ซื้อ: 1.3052 ขายทำกำไร: 1.3080
ขาย: 1.2965 ขายทำกำไร: 1.2936
ขาย: 1.2932 ขายทำกำไร: 1.2890

natt_instaforex
30 มกราคม 2020, 14:45:32 น.
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3080, 1.3050, 1.3029, 1.2967, 1.2934, 1.2890 และ 1.2867 ที่นี่เรากำลังติดตามการพัฒนารอบลงของวันที่ 24 มกราคมคาดว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวไปยังจุดต่ำสุดหลังจากระดับการพังทลายของระดับ 1.2967 ในกรณีนี้เป้าหมายคือ 1.2934 การรวมราคาอยู่ใกล้ระดับนี้ ทางราคาของมันควรจะมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวลดลงเด่นชัดถึงระดับ 1.2890 สำหรับค่าที่เป็นไปได้สำหรับจุดต่ำสุดนั้นเราพิจารณาระดับ 1.2867 เมื่อไปถึงที่ใดเราคาดว่าจะมีการรวมบัญชีเช่นเดียวกับการย้อนกลับไปด้านบน

การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3029 - 1.3050 การแยกย่อยของค่าหลังจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3080 ระดับนี้คือการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับด้านล่าง

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 24 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3029 ขายทำกำไร: 1.3050
ซื้อ: 1.3052 ขายทำกำไร: 1.3080
ขาย: 1.2965 ขายทำกำไร: 1.2936
ขาย: 1.2932 ขายทำกำไร: 1.2890

30 มกราคม 2020, 14:45:32 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 7995
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3080, 1.3050, 1.3029, 1.2967, 1.2934, 1.2890 และ 1.2867 ที่นี่เรากำลังติดตามการพัฒนารอบลงของวันที่ 24 มกราคมคาดว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวไปยังจุดต่ำสุดหลังจากระดับการพังทลายของระดับ 1.2967 ในกรณีนี้เป้าหมายคือ 1.2934 การรวมราคาอยู่ใกล้ระดับนี้ ทางราคาของมันควรจะมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวลดลงเด่นชัดถึงระดับ 1.2890 สำหรับค่าที่เป็นไปได้สำหรับจุดต่ำสุดนั้นเราพิจารณาระดับ 1.2867 เมื่อไปถึงที่ใดเราคาดว่าจะมีการรวมบัญชีเช่นเดียวกับการย้อนกลับไปด้านบน

การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3029 - 1.3050 การแยกย่อยของค่าหลังจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3080 ระดับนี้คือการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับด้านล่าง

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 24 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3029 ขายทำกำไร: 1.3050
ซื้อ: 1.3052 ขายทำกำไร: 1.3080
ขาย: 1.2965 ขายทำกำไร: 1.2936
ขาย: 1.2932 ขายทำกำไร: 1.2890

natt_instaforex
31 มกราคม 2020, 14:10:59 น.
สำหรับคู่ปอนด์/ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3246, 1.3210, 1.3159, 1.3118, 1.3075, 1.3055 และ 1.3026 ที่นี่ราคามีศักยภาพสูงเด่นชัดในวันที่ 30 มกราคมคาดว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดหลังจากราคาทะลุระดับ 1.3118 ในกรณีนี้เป้าหมายคือ 1.3159 การรวมราคาอยู่ใกล้ระดับนี้ การทำลายระดับ 1.3160 ​​จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวเด่นชัด ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3210 การรวมราคายังอยู่ใกล้ระดับนี้ สำหรับมูลค่าที่เป็นไปได้สำหรับด้านบนเราจะพิจารณาระดับ 1.3246 เมื่อถึงที่เราคาดว่าจะมีการดึงกลับไปที่ด้านล่าง

การเคลื่อนไหวขาลงระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3075 - 1.3055 การแยกย่อยของค่าสุดท้ายจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3026 ระดับนี้เป็นการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับด้านบน

แนวโน้มหลักคือการก่อตัวของศักยภาพสำหรับรอบสูงขึ้นของวันที่ 30 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3118 ขายทำกำไร: 1.3157
ซื้อ: 1.3160 ​​ขายทำกำไร: 1.3210
ขาย: 1.3075 ขายทำกำไร: 1.3055
ขาย: 1.3053 ขายทำกำไร: 1.3026

31 มกราคม 2020, 14:10:59 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 7995
สำหรับคู่ปอนด์/ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3246, 1.3210, 1.3159, 1.3118, 1.3075, 1.3055 และ 1.3026 ที่นี่ราคามีศักยภาพสูงเด่นชัดในวันที่ 30 มกราคมคาดว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดหลังจากราคาทะลุระดับ 1.3118 ในกรณีนี้เป้าหมายคือ 1.3159 การรวมราคาอยู่ใกล้ระดับนี้ การทำลายระดับ 1.3160 ​​จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวเด่นชัด ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3210 การรวมราคายังอยู่ใกล้ระดับนี้ สำหรับมูลค่าที่เป็นไปได้สำหรับด้านบนเราจะพิจารณาระดับ 1.3246 เมื่อถึงที่เราคาดว่าจะมีการดึงกลับไปที่ด้านล่าง

การเคลื่อนไหวขาลงระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3075 - 1.3055 การแยกย่อยของค่าสุดท้ายจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3026 ระดับนี้เป็นการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับด้านบน

แนวโน้มหลักคือการก่อตัวของศักยภาพสำหรับรอบสูงขึ้นของวันที่ 30 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3118 ขายทำกำไร: 1.3157
ซื้อ: 1.3160 ​​ขายทำกำไร: 1.3210
ขาย: 1.3075 ขายทำกำไร: 1.3055
ขาย: 1.3053 ขายทำกำไร: 1.3026

natt_instaforex
03 กุมภาพันธ์ 2020, 15:04:57 น.
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3323, 1.3296, 1.3246, 1.3210, 1.3159, 1.3137 และ 1.3098 ที่นี่เรากำลังติดตามการพัฒนาของโครงสร้างที่สูงขึ้นของวันที่ 30 มกราคมคาดว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวไปยังจุดสูงสุดหลังจากการพังทลายของระดับ 1.3210 ในกรณีนี้เป้าหมายคือ 1.3246 การรวมราคาอยู่ใกล้ระดับนี้ การทำลายระดับ 1.3246 จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวเด่นชัด ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3296 สำหรับมูลค่าที่มีศักยภาพสำหรับด้านบนเราพิจารณาระดับ 1.3323 เมื่อไปถึงที่ใดเราคาดว่าจะมีการรวมบัญชีเช่นเดียวกับการดึงกลับไปที่ด้านล่าง

เคลื่อนไหวลงในระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3159 - 1.3137 การแยกย่อยของค่าสุดท้ายจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3098 ระดับนี้เป็นการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับด้านบน

แนวโน้มหลักคือวัฏจักรขาขึ้นของวันที่ 30 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3210 ขายทำกำไร: 1.3246
ซื้อ: 1.3248 ขายทำกำไร: 1.3296
ขาย: 1.3159 ขายทำกำไร: 1.3138
ขาย: 1.3135 ขายทำกำไร: 1.3100

03 กุมภาพันธ์ 2020, 15:04:57 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 7995
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3323, 1.3296, 1.3246, 1.3210, 1.3159, 1.3137 และ 1.3098 ที่นี่เรากำลังติดตามการพัฒนาของโครงสร้างที่สูงขึ้นของวันที่ 30 มกราคมคาดว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวไปยังจุดสูงสุดหลังจากการพังทลายของระดับ 1.3210 ในกรณีนี้เป้าหมายคือ 1.3246 การรวมราคาอยู่ใกล้ระดับนี้ การทำลายระดับ 1.3246 จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวเด่นชัด ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3296 สำหรับมูลค่าที่มีศักยภาพสำหรับด้านบนเราพิจารณาระดับ 1.3323 เมื่อไปถึงที่ใดเราคาดว่าจะมีการรวมบัญชีเช่นเดียวกับการดึงกลับไปที่ด้านล่าง

เคลื่อนไหวลงในระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3159 - 1.3137 การแยกย่อยของค่าสุดท้ายจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3098 ระดับนี้เป็นการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับด้านบน

แนวโน้มหลักคือวัฏจักรขาขึ้นของวันที่ 30 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3210 ขายทำกำไร: 1.3246
ซื้อ: 1.3248 ขายทำกำไร: 1.3296
ขาย: 1.3159 ขายทำกำไร: 1.3138
ขาย: 1.3135 ขายทำกำไร: 1.3100

natt_instaforex
04 กุมภาพันธ์ 2020, 15:12:57 น.
สำหรับคู่ปอนด์/ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3086, 1.3042, 1.3013, 1.2958, 1.2932, 1.2889 และ 1.2834 ที่นี่ราคาได้ยกเลิกการพัฒนาของแนวโน้มสูงขึ้นและในขณะนี้เรากำลังติดตามการพัฒนาของโครงสร้างลงวันที่ 31 มกราคมการเคลื่อนไหวลดลงระยะสั้นคาดว่าอยู่ในช่วง 1.2958 - 1.2932 การแตกหักของค่าสุดท้ายจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวสู่ระดับ 1.2889 การรวมราคาใกล้เคียงกับค่านี้ สำหรับค่าที่เป็นไปได้สำหรับจุดต่ำสุดเราพิจารณาระดับ 1.2834 เมื่อมาถึงระดับนี้เราคาดว่าการดึงกลับขึ้นไปด้านบน

การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3013 - 1.3042 การแยกย่อยของค่าหลังจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3086 ระดับนี้เป็นการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับด้านบน

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 31 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3013 ขายทำกำไร: 1.3040
ซื้อ: 1.3043 ขายทำกำไร: 1.3084
ขาย: 1.2958 ขายทำกำไร: 1.2933
ขาย: 1.2931 ขายทำกำไร: 1.2890

04 กุมภาพันธ์ 2020, 15:12:57 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 7995
สำหรับคู่ปอนด์/ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3086, 1.3042, 1.3013, 1.2958, 1.2932, 1.2889 และ 1.2834 ที่นี่ราคาได้ยกเลิกการพัฒนาของแนวโน้มสูงขึ้นและในขณะนี้เรากำลังติดตามการพัฒนาของโครงสร้างลงวันที่ 31 มกราคมการเคลื่อนไหวลดลงระยะสั้นคาดว่าอยู่ในช่วง 1.2958 - 1.2932 การแตกหักของค่าสุดท้ายจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวสู่ระดับ 1.2889 การรวมราคาใกล้เคียงกับค่านี้ สำหรับค่าที่เป็นไปได้สำหรับจุดต่ำสุดเราพิจารณาระดับ 1.2834 เมื่อมาถึงระดับนี้เราคาดว่าการดึงกลับขึ้นไปด้านบน

การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3013 - 1.3042 การแยกย่อยของค่าหลังจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3086 ระดับนี้เป็นการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับด้านบน

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 31 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3013 ขายทำกำไร: 1.3040
ซื้อ: 1.3043 ขายทำกำไร: 1.3084
ขาย: 1.2958 ขายทำกำไร: 1.2933
ขาย: 1.2931 ขายทำกำไร: 1.2890

natt_instaforex
05 กุมภาพันธ์ 2020, 15:35:11 น.
GBP / USD

เมื่อวานนี้ปอนด์อังกฤษซื้อขายในช่วง 106 จุดในที่สุดปิดวันด้วยการเพิ่มขึ้น 33 คะแนน ในกราฟมาตราส่วนรายวันราคาเงาที่ต่ำกว่าจะเจาะทะลุระดับเป้าหมาย - การสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่ 1.2968 นี่เป็นสัญญาณของการโจมตีที่กำลังจะเกิดขึ้นในการสนับสนุนนี้ การอ่านตัวบ่งชี้ยืนยันความตั้งใจของราคานี้: ในกราฟรายวันราคาจะถูกจัดขึ้นอย่างมั่นใจภายใต้บรรทัดตัวบ่งชี้และมาร์ลินออสซิลเลเตอร์อยู่ในโซนแนวโน้มเชิงลบ

ในกราฟสี่ชั่วโมงราคาจะถูกจัดขึ้นโดยเส้นบ่งชี้สมดุลสีแดง - แนวโน้มยังคงลดลง Oscillator ของ Marlin ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน

ดังนั้นงานที่ใกล้ที่สุดและสำคัญที่สุดของราคาตอนนี้คือการแก้ไขให้ต่ำกว่าระดับ 1.2968 หลังจากนั้นถนนจะเปิดสู่เป้าหมายที่สองที่ระดับ 1.2820 ในระดับฟีโบนักชี 138.2% ในกราฟรายวัน

05 กุมภาพันธ์ 2020, 15:35:11 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 7995
GBP / USD

เมื่อวานนี้ปอนด์อังกฤษซื้อขายในช่วง 106 จุดในที่สุดปิดวันด้วยการเพิ่มขึ้น 33 คะแนน ในกราฟมาตราส่วนรายวันราคาเงาที่ต่ำกว่าจะเจาะทะลุระดับเป้าหมาย - การสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่ 1.2968 นี่เป็นสัญญาณของการโจมตีที่กำลังจะเกิดขึ้นในการสนับสนุนนี้ การอ่านตัวบ่งชี้ยืนยันความตั้งใจของราคานี้: ในกราฟรายวันราคาจะถูกจัดขึ้นอย่างมั่นใจภายใต้บรรทัดตัวบ่งชี้และมาร์ลินออสซิลเลเตอร์อยู่ในโซนแนวโน้มเชิงลบ

ในกราฟสี่ชั่วโมงราคาจะถูกจัดขึ้นโดยเส้นบ่งชี้สมดุลสีแดง - แนวโน้มยังคงลดลง Oscillator ของ Marlin ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน

ดังนั้นงานที่ใกล้ที่สุดและสำคัญที่สุดของราคาตอนนี้คือการแก้ไขให้ต่ำกว่าระดับ 1.2968 หลังจากนั้นถนนจะเปิดสู่เป้าหมายที่สองที่ระดับ 1.2820 ในระดับฟีโบนักชี 138.2% ในกราฟรายวัน

natt_instaforex
06 กุมภาพันธ์ 2020, 14:25:18 น.
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3086, 1.3042, 1.3013, 1.2958, 1.2932, 1.2889 และ 1.2834 ที่นี่ราคาได้ยกเลิกการพัฒนาของแนวโน้มสูงขึ้นและในขณะนี้เรากำลังติดตามการพัฒนาของโครงสร้างลงวันที่ 31 มกราคมการเคลื่อนไหวลดลงระยะสั้นคาดว่าอยู่ในช่วง 1.2958 - 1.2932 การแตกหักของค่าสุดท้ายจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวถึงระดับ 1.2889 การรวมราคาใกล้เคียงกับค่านี้ สำหรับค่าที่เป็นไปได้สำหรับจุดต่ำสุดเราพิจารณาระดับ 1.2834 เมื่อมาถึงระดับนี้เราคาดว่าการดึงกลับขึ้นไปด้านบน

การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3013 - 1.3042 การแยกย่อยของค่าหลังจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3086 ระดับนี้เป็นการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับด้านบน

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 31 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3013 ขายทำกำไร: 1.3040
ซื้อ: 1.3043 ขายทำกำไร: 1.3084
ขาย: 1.2958 ขายทำกำไร: 1.2933
ขาย: 1.2931 ขายทำกำไร: 1.2890

06 กุมภาพันธ์ 2020, 14:25:18 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 7995
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3086, 1.3042, 1.3013, 1.2958, 1.2932, 1.2889 และ 1.2834 ที่นี่ราคาได้ยกเลิกการพัฒนาของแนวโน้มสูงขึ้นและในขณะนี้เรากำลังติดตามการพัฒนาของโครงสร้างลงวันที่ 31 มกราคมการเคลื่อนไหวลดลงระยะสั้นคาดว่าอยู่ในช่วง 1.2958 - 1.2932 การแตกหักของค่าสุดท้ายจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวถึงระดับ 1.2889 การรวมราคาใกล้เคียงกับค่านี้ สำหรับค่าที่เป็นไปได้สำหรับจุดต่ำสุดเราพิจารณาระดับ 1.2834 เมื่อมาถึงระดับนี้เราคาดว่าการดึงกลับขึ้นไปด้านบน

การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3013 - 1.3042 การแยกย่อยของค่าหลังจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3086 ระดับนี้เป็นการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับด้านบน

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 31 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3013 ขายทำกำไร: 1.3040
ซื้อ: 1.3043 ขายทำกำไร: 1.3084
ขาย: 1.2958 ขายทำกำไร: 1.2933
ขาย: 1.2931 ขายทำกำไร: 1.2890

natt_instaforex
07 กุมภาพันธ์ 2020, 15:10:33 น.
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3070, 1.3013, 1.2970, 1.2932, 1.2889, 1.2847 และ 1.2754 ที่นี่เรากำลังติดตามการพัฒนาโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 31 มกราคมการเคลื่อนไหวลงในระยะสั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1.2889 - 1.2847 รายละเอียดของค่าสุดท้ายควรมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวเด่นชัดที่ด้านล่าง ในกรณีนี้เป้าหมายที่เป็นไปได้คือ 1.2754 เราคาดว่าการควบรวมกิจการรวมถึงการดึงกลับเข้าใกล้ระดับสูงสุดนี้

การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.2970 - 1.3013 การแยกย่อยของค่าหลังจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3070 ระดับนี้คือการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับโครงสร้างลง

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 31 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.2970 ขายทำกำไร: 1.3011
ซื้อ: 1.3015 ขายทำกำไร: 1.3070
ขาย: 1.2889 ขายทำกำไร: 1.2848
ขาย: 1.2845 ขายทำกำไร: 1.2756

07 กุมภาพันธ์ 2020, 15:10:33 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 7995
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3070, 1.3013, 1.2970, 1.2932, 1.2889, 1.2847 และ 1.2754 ที่นี่เรากำลังติดตามการพัฒนาโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 31 มกราคมการเคลื่อนไหวลงในระยะสั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1.2889 - 1.2847 รายละเอียดของค่าสุดท้ายควรมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวเด่นชัดที่ด้านล่าง ในกรณีนี้เป้าหมายที่เป็นไปได้คือ 1.2754 เราคาดว่าการควบรวมกิจการรวมถึงการดึงกลับเข้าใกล้ระดับสูงสุดนี้

การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.2970 - 1.3013 การแยกย่อยของค่าหลังจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3070 ระดับนี้คือการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับโครงสร้างลง

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 31 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.2970 ขายทำกำไร: 1.3011
ซื้อ: 1.3015 ขายทำกำไร: 1.3070
ขาย: 1.2889 ขายทำกำไร: 1.2848
ขาย: 1.2845 ขายทำกำไร: 1.2756

natt_instaforex
11 กุมภาพันธ์ 2020, 15:45:19 น.
GBP / USD
เงินปอนด์แข็งค่าขึ้น 32 คะแนนในวันจันทร์จากการปรับฐานของตัวเลข 3 วันก่อนหน้าและตัวเลขลดลงครึ่งหนึ่ง การแก้ไขการลดลงนี้ 38.2% วันนี้ข้อมูลเศรษฐกิจของอังกฤษจำนวนมากจะถูกเปิดเผย ความคาดหวังที่หลากหลาย: จีดีพีในไตรมาสที่สี่อาจแสดงการเติบโตเป็นศูนย์ยอดการค้าสำหรับเดือนธันวาคมคาดว่าจะแย่ลงจาก -5.3 พันล้านปอนด์เป็น -10.0 พันล้านปอนด์ การผลิตในภาคการก่อสร้างในเดือนธันวาคมคาดว่าจะอยู่ที่ -0.4% เทียบกับ 1.9% ในเดือนก่อนหน้า การผลิตภาคอุตสาหกรรมอาจเพิ่มขึ้น 0.3% แต่การลดลงก่อนหน้านี้อยู่ที่ -1.2% การผลิตซึ่งคาดว่าจะเติบโต 0.5% เทียบกับพื้นหลังของเดือนพฤศจิกายน -1.7% นั้นไม่ได้มองในแง่ดี เป็นผลให้เราคาดว่าปอนด์ของอังกฤษจะลดลงเป้าหมายแรกคือระดับฟีโบนักชี 138.2% ในกราฟรายวัน (1.2820) ข้างหลังมันมีเป้าหมายที่สองอยู่ที่ 1.2728/58 ระยะซึ่งเกิดขึ้นจากระดับฟีโบนักชีที่ 123.6% และสูงสุดในวันที่ 12 มิถุนายนของปีที่แล้ว

ในแผนภูมิ H4 เส้นสัญญาณของ Marlin oscillator นั้นอยู่ใกล้กับเขตแดนที่มีแนวโน้มการเติบโต มีโอกาสที่เส้นจะเลื่อนลงจากขอบเขตนี้
11 กุมภาพันธ์ 2020, 15:45:19 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 7995
GBP / USD
เงินปอนด์แข็งค่าขึ้น 32 คะแนนในวันจันทร์จากการปรับฐานของตัวเลข 3 วันก่อนหน้าและตัวเลขลดลงครึ่งหนึ่ง การแก้ไขการลดลงนี้ 38.2% วันนี้ข้อมูลเศรษฐกิจของอังกฤษจำนวนมากจะถูกเปิดเผย ความคาดหวังที่หลากหลาย: จีดีพีในไตรมาสที่สี่อาจแสดงการเติบโตเป็นศูนย์ยอดการค้าสำหรับเดือนธันวาคมคาดว่าจะแย่ลงจาก -5.3 พันล้านปอนด์เป็น -10.0 พันล้านปอนด์ การผลิตในภาคการก่อสร้างในเดือนธันวาคมคาดว่าจะอยู่ที่ -0.4% เทียบกับ 1.9% ในเดือนก่อนหน้า การผลิตภาคอุตสาหกรรมอาจเพิ่มขึ้น 0.3% แต่การลดลงก่อนหน้านี้อยู่ที่ -1.2% การผลิตซึ่งคาดว่าจะเติบโต 0.5% เทียบกับพื้นหลังของเดือนพฤศจิกายน -1.7% นั้นไม่ได้มองในแง่ดี เป็นผลให้เราคาดว่าปอนด์ของอังกฤษจะลดลงเป้าหมายแรกคือระดับฟีโบนักชี 138.2% ในกราฟรายวัน (1.2820) ข้างหลังมันมีเป้าหมายที่สองอยู่ที่ 1.2728/58 ระยะซึ่งเกิดขึ้นจากระดับฟีโบนักชีที่ 123.6% และสูงสุดในวันที่ 12 มิถุนายนของปีที่แล้ว

ในแผนภูมิ H4 เส้นสัญญาณของ Marlin oscillator นั้นอยู่ใกล้กับเขตแดนที่มีแนวโน้มการเติบโต มีโอกาสที่เส้นจะเลื่อนลงจากขอบเขตนี้
natt_instaforex
12 กุมภาพันธ์ 2020, 15:26:53 น.
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3070, 1.3013, 1.2970, 1.2932, 1.2889, 1.2847 และ 1.2754 ที่นี่เรากำลังติดตามการพัฒนาโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 31 มกราคมการเคลื่อนไหวลงในระยะสั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1.2889 - 1.2847 รายละเอียดของค่าสุดท้ายควรมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวเด่นชัดที่ด้านล่าง ในกรณีนี้เป้าหมายที่เป็นไปได้คือ 1.2754 เราคาดว่าการควบรวมกิจการรวมถึงการดึงกลับเข้าใกล้ระดับสูงสุดนี้

การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.2970 - 1.3013 การแยกย่อยของค่าหลังจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3070 ระดับนี้คือการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับโครงสร้างลง

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 31 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.2970 ขายทำกำไร: 1.3011
ซื้อ: 1.3015 ขายทำกำไร: 1.3070
ขาย: 1.2889 ขายทำกำไร: 1.2848
ขาย: 1.2845 ขายทำกำไร: 1.2756

12 กุมภาพันธ์ 2020, 15:26:53 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 7995
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3070, 1.3013, 1.2970, 1.2932, 1.2889, 1.2847 และ 1.2754 ที่นี่เรากำลังติดตามการพัฒนาโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 31 มกราคมการเคลื่อนไหวลงในระยะสั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1.2889 - 1.2847 รายละเอียดของค่าสุดท้ายควรมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวเด่นชัดที่ด้านล่าง ในกรณีนี้เป้าหมายที่เป็นไปได้คือ 1.2754 เราคาดว่าการควบรวมกิจการรวมถึงการดึงกลับเข้าใกล้ระดับสูงสุดนี้

การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.2970 - 1.3013 การแยกย่อยของค่าหลังจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3070 ระดับนี้คือการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับโครงสร้างลง

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 31 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.2970 ขายทำกำไร: 1.3011
ซื้อ: 1.3015 ขายทำกำไร: 1.3070
ขาย: 1.2889 ขายทำกำไร: 1.2848
ขาย: 1.2845 ขายทำกำไร: 1.2756

natt_instaforex
13 กุมภาพันธ์ 2020, 14:56:31 น.
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3070, 1.3013, 1.2970, 1.2889, 1.2847 และ 1.2754 ที่นี่เรากำลังติดตามการพัฒนาโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 31 มกราคมในขณะนี้ราคาอยู่ในการปรับฐาน การเคลื่อนไหวลงในระยะสั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1.2889 - 1.2847 รายละเอียดของค่าสุดท้ายควรมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวเด่นชัดที่ด้านล่าง ในกรณีนี้เป้าหมายที่เป็นไปได้คือ 1.2754 เราคาดว่าการควบรวมกิจการรวมถึงการดึงกลับเข้าใกล้ระดับสูงสุดนี้

การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.2970 - 1.3013 การแยกย่อยของค่าหลังจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3070 ระดับนี้คือการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับโครงสร้างลง

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 31 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.2970 ขายทำกำไร: 1.3011
ซื้อ: 1.3015 ขายทำกำไร: 1.3070
ขาย: 1.2889 ขายทำกำไร: 1.2848
ขาย: 1.2845 ขายทำกำไร: 1.2756

13 กุมภาพันธ์ 2020, 14:56:31 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 7995
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3070, 1.3013, 1.2970, 1.2889, 1.2847 และ 1.2754 ที่นี่เรากำลังติดตามการพัฒนาโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 31 มกราคมในขณะนี้ราคาอยู่ในการปรับฐาน การเคลื่อนไหวลงในระยะสั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1.2889 - 1.2847 รายละเอียดของค่าสุดท้ายควรมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวเด่นชัดที่ด้านล่าง ในกรณีนี้เป้าหมายที่เป็นไปได้คือ 1.2754 เราคาดว่าการควบรวมกิจการรวมถึงการดึงกลับเข้าใกล้ระดับสูงสุดนี้

การเคลื่อนไหวขาขึ้นระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.2970 - 1.3013 การแยกย่อยของค่าหลังจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.3070 ระดับนี้คือการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับโครงสร้างลง

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างที่ลดลงของวันที่ 31 มกราคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.2970 ขายทำกำไร: 1.3011
ซื้อ: 1.3015 ขายทำกำไร: 1.3070
ขาย: 1.2889 ขายทำกำไร: 1.2848
ขาย: 1.2845 ขายทำกำไร: 1.2756

natt_instaforex
14 กุมภาพันธ์ 2020, 15:41:56 น.
GBP/USD ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ Sajid Javid ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรและรองผู้อำนวยการ Rishi Sunak ย้ายไปที่เก้าอี้ของเขา เขาได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ร่วมงานของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันและนักลงทุนเชื่อว่าพวกเขาจะเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐด้วยการเพิ่มหนี้สาธารณะ ปอนด์เพิ่มขึ้น 85 จุด

การเติบโตของปอนด์หยุดที่ระดับฟีโบนักชี 76.4% ส่วนยอดคงเหลือเป็นแนวต้านเพิ่มเติม สายสัญญาณของ Marlin oscillator เข้ามาใกล้กับขอบเขตบนของช่องสัญญาณของตัวเอง จากระดับปัจจุบันเรากำลังรอให้ราคาลดลง ความช่วยเหลือสามารถมาจากข้อมูลของวันนี้เกี่ยวกับยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา การคาดการณ์สำหรับยอดค้าปลีกในเดือนมกราคมคือ 0.3% การผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ -0.2% แต่เราคาดว่าจะดีกว่าที่คาดเล็กน้อย แม้แต่ตัวบ่งชี้ -0.1% ก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้นักลงทุนซื้อดอลลาร์ด้วยเหตุผลง่ายๆว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงดีกว่ายุโรปอย่างมาก เราหวังว่าค่าเงินปอนด์จะร่วงลงสู่ระดับ Fibonacci ที่ 110.0% ที่ราคา 1.2845 ซึ่งใกล้เคียงกับขอบเขตล่างของช่องสัญญาณของ Marlin oscillator

แต่ระหว่างทางไปที่ 1.2845 การสนับสนุนที่แข็งแกร่งสามารถพบได้ที่ 1.2960 / 70 ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมต่ำ บนแผนภูมิ H4 เส้น MACD (1.2964) อยู่ในช่วงนี้ การควบรวมกิจการภายใต้นั้นจะเสริมสร้างแนวโน้มลดลง

14 กุมภาพันธ์ 2020, 15:41:56 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 7995
GBP/USD ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ Sajid Javid ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรและรองผู้อำนวยการ Rishi Sunak ย้ายไปที่เก้าอี้ของเขา เขาได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ร่วมงานของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันและนักลงทุนเชื่อว่าพวกเขาจะเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐด้วยการเพิ่มหนี้สาธารณะ ปอนด์เพิ่มขึ้น 85 จุด

การเติบโตของปอนด์หยุดที่ระดับฟีโบนักชี 76.4% ส่วนยอดคงเหลือเป็นแนวต้านเพิ่มเติม สายสัญญาณของ Marlin oscillator เข้ามาใกล้กับขอบเขตบนของช่องสัญญาณของตัวเอง จากระดับปัจจุบันเรากำลังรอให้ราคาลดลง ความช่วยเหลือสามารถมาจากข้อมูลของวันนี้เกี่ยวกับยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา การคาดการณ์สำหรับยอดค้าปลีกในเดือนมกราคมคือ 0.3% การผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ -0.2% แต่เราคาดว่าจะดีกว่าที่คาดเล็กน้อย แม้แต่ตัวบ่งชี้ -0.1% ก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้นักลงทุนซื้อดอลลาร์ด้วยเหตุผลง่ายๆว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงดีกว่ายุโรปอย่างมาก เราหวังว่าค่าเงินปอนด์จะร่วงลงสู่ระดับ Fibonacci ที่ 110.0% ที่ราคา 1.2845 ซึ่งใกล้เคียงกับขอบเขตล่างของช่องสัญญาณของ Marlin oscillator

แต่ระหว่างทางไปที่ 1.2845 การสนับสนุนที่แข็งแกร่งสามารถพบได้ที่ 1.2960 / 70 ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมต่ำ บนแผนภูมิ H4 เส้น MACD (1.2964) อยู่ในช่วงนี้ การควบรวมกิจการภายใต้นั้นจะเสริมสร้างแนวโน้มลดลง

1 ... 64 65 66 67 68 ... 74

NavigationWho is online
0 สมาชิก และ 4 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้
banner
FBS