busforex

เข้าสู่ระบบคงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
banner
banner
Exness Broker Forex
โบนัส 10 ปี XM
แจกซิก Forex Signal

GBP/USD technical analysis by InstaForex

ตอบ1382 อ่าน71762
1 ... 66 67 68 69 70 ... 93
แชร์กระทู้นี้
natt_instaforex
09 มีนาคม 2020, 15:32:21 น.
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3195, 1.3154, 1.3113, 1.3055, 1.3026 และ 1.2981 ที่นี่เรากำลังติดตามการพัฒนาโครงสร้างที่สูงขึ้นของวันที่ 28 กุมภาพันธ์คาดว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดหลังจากการทำลายระดับ 1.3113 ในกรณีนี้เป้าหมายคือ 1.3154 การรวมราคาอยู่ใกล้ระดับนี้ สำหรับมูลค่าที่มีศักยภาพสำหรับด้านบนเราพิจารณาระดับ 1.3195 เมื่อถึงที่เราคาดหวังว่าการดึงกลับลงไปที่ด้านล่าง

การเคลื่อนไหวลงในระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3055 - 1.3026 การแยกย่อยของค่าสุดท้ายจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.2981 ระดับนี้เป็นการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับด้านบน

แนวโน้มหลักคือวัฏจักรขาขึ้นของวันที่ 28 กุมภาพันธ์

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3113 ขายทำกำไร: 1.3152
ซื้อ: 1.3155 ขายทำกำไร: 1.3193
ขาย: 1.3055 ขายทำกำไร: 1.3027
ขาย: 1.3024 ขายทำกำไร: 1.2981

09 มีนาคม 2020, 15:32:21 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9997
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3195, 1.3154, 1.3113, 1.3055, 1.3026 และ 1.2981 ที่นี่เรากำลังติดตามการพัฒนาโครงสร้างที่สูงขึ้นของวันที่ 28 กุมภาพันธ์คาดว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดหลังจากการทำลายระดับ 1.3113 ในกรณีนี้เป้าหมายคือ 1.3154 การรวมราคาอยู่ใกล้ระดับนี้ สำหรับมูลค่าที่มีศักยภาพสำหรับด้านบนเราพิจารณาระดับ 1.3195 เมื่อถึงที่เราคาดหวังว่าการดึงกลับลงไปที่ด้านล่าง

การเคลื่อนไหวลงในระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3055 - 1.3026 การแยกย่อยของค่าสุดท้ายจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.2981 ระดับนี้เป็นการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับด้านบน

แนวโน้มหลักคือวัฏจักรขาขึ้นของวันที่ 28 กุมภาพันธ์

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3113 ขายทำกำไร: 1.3152
ซื้อ: 1.3155 ขายทำกำไร: 1.3193
ขาย: 1.3055 ขายทำกำไร: 1.3027
ขาย: 1.3024 ขายทำกำไร: 1.2981

banner
banner
banner
banner
banner
banner
natt_instaforex
10 มีนาคม 2020, 14:02:39 น.
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3195, 1.3154, 1.3113, 1.3055, 1.3026 และ 1.2981 ที่นี่เรากำลังติดตามการพัฒนาโครงสร้างที่สูงขึ้นของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ในขณะนี้เราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวในการแก้ไข คาดว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวไปยังจุดสูงสุดหลังจากการทะลุระดับที่ 1.3113 ในกรณีนี้เป้าหมายคือ 1.3154 การรวมราคาอยู่ใกล้ระดับนี้ สำหรับมูลค่าที่มีศักยภาพสำหรับด้านบนเราพิจารณาระดับ 1.3195 เมื่อถึงที่เราคาดหวังว่าการดึงกลับลงไปที่ด้านล่าง

การเคลื่อนไหวลงในระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3055 - 1.3026 การแยกย่อยของค่าสุดท้ายจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.2981 ระดับนี้เป็นการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับด้านบน

แนวโน้มหลักคือวัฏจักรขาขึ้นของวันที่ 28 กุมภาพันธ์เราคาดว่าการเคลื่อนไหวในการปรับฐาน

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3113 ขายทำกำไร: 1.3152
ซื้อ: 1.3155 ขายทำกำไร: 1.3193
ขาย: 1.3055 ขายทำกำไร: 1.3027
ขาย: 1.3024 ขายทำกำไร: 1.2981

10 มีนาคม 2020, 14:02:39 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9997
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.3195, 1.3154, 1.3113, 1.3055, 1.3026 และ 1.2981 ที่นี่เรากำลังติดตามการพัฒนาโครงสร้างที่สูงขึ้นของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ในขณะนี้เราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวในการแก้ไข คาดว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวไปยังจุดสูงสุดหลังจากการทะลุระดับที่ 1.3113 ในกรณีนี้เป้าหมายคือ 1.3154 การรวมราคาอยู่ใกล้ระดับนี้ สำหรับมูลค่าที่มีศักยภาพสำหรับด้านบนเราพิจารณาระดับ 1.3195 เมื่อถึงที่เราคาดหวังว่าการดึงกลับลงไปที่ด้านล่าง

การเคลื่อนไหวลงในระยะสั้นอาจอยู่ในช่วง 1.3055 - 1.3026 การแยกย่อยของค่าสุดท้ายจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึก ที่นี่เป้าหมายคือ 1.2981 ระดับนี้เป็นการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับด้านบน

แนวโน้มหลักคือวัฏจักรขาขึ้นของวันที่ 28 กุมภาพันธ์เราคาดว่าการเคลื่อนไหวในการปรับฐาน

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.3113 ขายทำกำไร: 1.3152
ซื้อ: 1.3155 ขายทำกำไร: 1.3193
ขาย: 1.3055 ขายทำกำไร: 1.3027
ขาย: 1.3024 ขายทำกำไร: 1.2981

natt_instaforex
11 มีนาคม 2020, 15:04:46 น.
สกุลเงินของสมเด็จยังคงอยู่ที่ 1/2 Median Line (1.2870 - 1.3150 - 1.3440) ของมาตราส่วนการดำเนินงานของไมเนอร์ส้อมตามลำดับในช่วงฤดูใบไม้ผลิ - ฤดูร้อนปี 2020 การพัฒนาของ GBP / USDmovement จะถูกกำหนดโดยการออกกำลังกาย ระดับด้านบน - รายละเอียดการเคลื่อนไหวภายในช่อง 1/2 Median Line Minor แสดงในแผนภูมิภาพเคลื่อนไหว

การพังทลายของขอบเขตล่าง (ระดับการสนับสนุน 1.2870) ของช่องทาง 1/2 Median Minor - จะทำให้สามารถดำเนินการต่อการเคลื่อนไหวที่ลดลงของสกุลเงินของสมเด็จพระนางเจ้าฯ กับสาย SSL เริ่มต้น (1.2520) ของระดับปฏิบัติการกลางและ บรรทัด SSL Minor เริ่มต้น (1.2350)

ในทางตรงกันข้ามการแบ่งขอบเขตบน (ระดับแนวต้านที่ 1.3440) ของช่องทาง 1/2 ค่ามัธยฐานของโกยการดำเนินงานของไมเนอร์จะเป็นตัวกำหนดการพัฒนาต่อไปของการเคลื่อนไหว GBP / USD ไปยังโซนสมดุล (1.3550 - 1.3980 - 1.4376 ) ของส้อมระดับปฏิบัติการไมเนอร์

รายละเอียดของการเคลื่อนไหว GBP / USD ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ - ฤดูร้อนปี 2020 สามารถดูได้ในแผนภูมิเคลื่อนไหว

11 มีนาคม 2020, 15:04:46 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9997
สกุลเงินของสมเด็จยังคงอยู่ที่ 1/2 Median Line (1.2870 - 1.3150 - 1.3440) ของมาตราส่วนการดำเนินงานของไมเนอร์ส้อมตามลำดับในช่วงฤดูใบไม้ผลิ - ฤดูร้อนปี 2020 การพัฒนาของ GBP / USDmovement จะถูกกำหนดโดยการออกกำลังกาย ระดับด้านบน - รายละเอียดการเคลื่อนไหวภายในช่อง 1/2 Median Line Minor แสดงในแผนภูมิภาพเคลื่อนไหว

การพังทลายของขอบเขตล่าง (ระดับการสนับสนุน 1.2870) ของช่องทาง 1/2 Median Minor - จะทำให้สามารถดำเนินการต่อการเคลื่อนไหวที่ลดลงของสกุลเงินของสมเด็จพระนางเจ้าฯ กับสาย SSL เริ่มต้น (1.2520) ของระดับปฏิบัติการกลางและ บรรทัด SSL Minor เริ่มต้น (1.2350)

ในทางตรงกันข้ามการแบ่งขอบเขตบน (ระดับแนวต้านที่ 1.3440) ของช่องทาง 1/2 ค่ามัธยฐานของโกยการดำเนินงานของไมเนอร์จะเป็นตัวกำหนดการพัฒนาต่อไปของการเคลื่อนไหว GBP / USD ไปยังโซนสมดุล (1.3550 - 1.3980 - 1.4376 ) ของส้อมระดับปฏิบัติการไมเนอร์

รายละเอียดของการเคลื่อนไหว GBP / USD ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ - ฤดูร้อนปี 2020 สามารถดูได้ในแผนภูมิเคลื่อนไหว

natt_instaforex
12 มีนาคม 2020, 15:16:35 น.
GBP/USD

ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก 0.75% เป็น 0.25% ในวันพุธ ปฏิกิริยาเริ่มต้นของปอนด์จะลดลง 100 คะแนน แต่จากนั้นเพิ่มขึ้น 150 คะแนนและวันนั้นปิดตัวลงด้วยการสูญเสีย 65 คะแนน ความผันผวนในตลาดกลับมาอีกครั้ง แต่แนวโน้มโดยรวมของการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ยังคงอยู่เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของอังกฤษกำลังถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ ตามข้อมูลล่าสุดจีดีพีในเดือนมกราคมแสดงให้เห็นถึง 0.0% ดุลการค้าเสื่อมโทรมจาก -1.4 พันล้านปอนด์เป็น -3.7 พันล้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.1% การผลิตในภาคการก่อสร้างพบว่า -0.8% ในเดือนมกราคมในกราฟขนาดรายวันการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของยอดดุล (เส้นบ่งชี้สีแดง) หมายถึงความผันผวนยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง สายสัญญาณของ Marlin oscillator ได้รับการแก้ไขในโซนแนวโน้มลดลง ตอนนี้เป้าหมายของปอนด์คือระดับ Fibonacci 110.0% ที่ 1.2647 การเอาชนะระดับนั้นจะเปิดเป้าหมายที่สองสำหรับระดับปฏิกิริยาที่ 123.6% ที่ราคา 1.2538

ในกราฟ H4 ราคาคงที่ภายใต้เส้นยอดดุลและเส้น MACD มาร์ลินกำลังลดลงและไม่แสดงสัญญาณการกลับรายการ เรากำลังรอให้ปอนด์ของอังกฤษตกลงไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
12 มีนาคม 2020, 15:16:35 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9997
GBP/USD

ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก 0.75% เป็น 0.25% ในวันพุธ ปฏิกิริยาเริ่มต้นของปอนด์จะลดลง 100 คะแนน แต่จากนั้นเพิ่มขึ้น 150 คะแนนและวันนั้นปิดตัวลงด้วยการสูญเสีย 65 คะแนน ความผันผวนในตลาดกลับมาอีกครั้ง แต่แนวโน้มโดยรวมของการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ยังคงอยู่เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของอังกฤษกำลังถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ ตามข้อมูลล่าสุดจีดีพีในเดือนมกราคมแสดงให้เห็นถึง 0.0% ดุลการค้าเสื่อมโทรมจาก -1.4 พันล้านปอนด์เป็น -3.7 พันล้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.1% การผลิตในภาคการก่อสร้างพบว่า -0.8% ในเดือนมกราคมในกราฟขนาดรายวันการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของยอดดุล (เส้นบ่งชี้สีแดง) หมายถึงความผันผวนยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง สายสัญญาณของ Marlin oscillator ได้รับการแก้ไขในโซนแนวโน้มลดลง ตอนนี้เป้าหมายของปอนด์คือระดับ Fibonacci 110.0% ที่ 1.2647 การเอาชนะระดับนั้นจะเปิดเป้าหมายที่สองสำหรับระดับปฏิกิริยาที่ 123.6% ที่ราคา 1.2538

ในกราฟ H4 ราคาคงที่ภายใต้เส้นยอดดุลและเส้น MACD มาร์ลินกำลังลดลงและไม่แสดงสัญญาณการกลับรายการ เรากำลังรอให้ปอนด์ของอังกฤษตกลงไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
natt_instaforex
13 มีนาคม 2020, 15:04:25 น.
ภาพรวมตลาดทางเทคนิค:

ระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่านั้นเกิดขึ้นข้ามคืนที่ระดับ 1.2504 เนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสยังคงดำเนินต่อไป ตลาดกำลังซื้อขายออกจากช่องทางขาลงในสภาวะที่มียอดขายมากเกินไปในกรอบเวลาของ H4 ดังนั้นการตีกลับบางประเภทจึงเป็นไปได้ รอบการแก้ไขโดยรวมนั้นก้าวร้าวมากและการฝ่าวงล้อมล่าสุดจากช่องหลัก (ที่ทำเครื่องหมายด้วยสีน้ำตาล) นั้นดูไม่ดีสำหรับวัว เป้าหมายต่อไปสำหรับบูลส์นั้นจะเห็นได้ในระดับ 1.2580 และ 1.2705 การสนับสนุนทางเทคนิคทันทีจะเห็นที่ระดับ 1.2504 และในกรณีของการขยายการย้ายลงการสนับสนุนต่อไปจะอยู่ที่ระดับ 1.2411

คะแนน Pivot รายสัปดาห์:
WR3 - 1.3258
WR2 - 1.3289
WR1 - 1.3204
Pivot รายสัปดาห์ - 1.2969
WS1 - 1.2881
WS2 - 1.2656
WS3 - 1.2581

คำแนะนำการซื้อขาย:
กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับสภาวะตลาดในปัจจุบันคือการซื้อขายด้วยแนวโน้มกรอบเวลาที่กว้างขึ้นซึ่งจะสูงขึ้นดังนั้นการเคลื่อนไหวของตลาดขาลงทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขในระดับท้องถิ่นในแนวโน้มขาขึ้น การสนับสนุนทางเทคนิคระยะยาวที่สำคัญอยู่ที่ระดับ 1.2231 - 1.2224 และแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญในระยะยาวตั้งอยู่ที่ระดับ 1.3512

13 มีนาคม 2020, 15:04:25 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9997
ภาพรวมตลาดทางเทคนิค:

ระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่านั้นเกิดขึ้นข้ามคืนที่ระดับ 1.2504 เนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสยังคงดำเนินต่อไป ตลาดกำลังซื้อขายออกจากช่องทางขาลงในสภาวะที่มียอดขายมากเกินไปในกรอบเวลาของ H4 ดังนั้นการตีกลับบางประเภทจึงเป็นไปได้ รอบการแก้ไขโดยรวมนั้นก้าวร้าวมากและการฝ่าวงล้อมล่าสุดจากช่องหลัก (ที่ทำเครื่องหมายด้วยสีน้ำตาล) นั้นดูไม่ดีสำหรับวัว เป้าหมายต่อไปสำหรับบูลส์นั้นจะเห็นได้ในระดับ 1.2580 และ 1.2705 การสนับสนุนทางเทคนิคทันทีจะเห็นที่ระดับ 1.2504 และในกรณีของการขยายการย้ายลงการสนับสนุนต่อไปจะอยู่ที่ระดับ 1.2411

คะแนน Pivot รายสัปดาห์:
WR3 - 1.3258
WR2 - 1.3289
WR1 - 1.3204
Pivot รายสัปดาห์ - 1.2969
WS1 - 1.2881
WS2 - 1.2656
WS3 - 1.2581

คำแนะนำการซื้อขาย:
กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับสภาวะตลาดในปัจจุบันคือการซื้อขายด้วยแนวโน้มกรอบเวลาที่กว้างขึ้นซึ่งจะสูงขึ้นดังนั้นการเคลื่อนไหวของตลาดขาลงทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขในระดับท้องถิ่นในแนวโน้มขาขึ้น การสนับสนุนทางเทคนิคระยะยาวที่สำคัญอยู่ที่ระดับ 1.2231 - 1.2224 และแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญในระยะยาวตั้งอยู่ที่ระดับ 1.3512

natt_instaforex
16 มีนาคม 2020, 13:48:59 น.
ในช่วงระหว่างวันที่ 18 - 23 ธันวาคมมีการฝ่าวงล้อมหยาบคายด้านล่างช่องรั้นก่อนหน้านี้ตามด้วยการลดลงอย่างรวดเร็วหยาบคายต่ำกว่า 1.3000 ได้ถูกแสดงบนกราฟ H4

อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวอย่างรั้นในทันที (ประมาณ 1.2900) ทำให้ทั้งคู่กลับมาที่ 1.3250 (ด้านหลังของช่องทางที่ขาด) ซึ่งช่องทางการเคลื่อนไหวที่มีความกว้างในปัจจุบันนั้นถูกสร้างขึ้นต่ำกว่า 1.3200

ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคมแรงกดดันตลาดหมีได้ถูกสร้างขึ้นเหนือระดับราคา 1.2780-1.2800 จนถึงเดือนมีนาคมอันดับที่ 2 เมื่อเกิดการหยุดยั้งตลาดหมีชั่วคราวที่ 1.2780

หลังจากนั้นไม่นานการปฏิเสธรั้นอย่างมีนัยสำคัญและรูปแบบการผกผันของเฮดแอนด์โชว์เดอร์กลับถูกแสดงรอบ ๆ วันที่ 4 มีนาคม

ดังนั้นการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วรั้นถูกแสดงไปยังโซนราคาที่ 1.3165-1.3200 ซึ่งแรงกดดันอย่างมีนัยสำคัญทำให้ทั้งคู่ลดลงต่ำกว่า 1.3000 จากนั้น 1.2780 ผ่านเชิงเทียน H4 ที่ร่วงลงอย่างรวดเร็ว

วันนี้ GBP/USD ได้มาถึงระดับราคาต่ำประมาณ 1.2450 ซึ่งทั้งคู่ดูค่อนข้าง OVERSOLD

ยิ่งไปกว่านั้นแผนภูมิแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในเชิงลบซึ่งแสดงให้เห็นโอกาสในการกลับตัวที่เป็นไปได้ที่น่าจะเป็นไปได้รอบระดับราคาปัจจุบัน (1.2450-1.2500)

ถ้าเป็นเช่นนั้นเป้าหมายรั้นเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 1.2620 ความก้าวหน้ารั้นต่อไปช่วยให้เป้าหมายรั้นมากขึ้นประมาณ 1.2680 และ 1.2740 ที่จะได้รับการแก้ไข

16 มีนาคม 2020, 13:48:59 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9997
ในช่วงระหว่างวันที่ 18 - 23 ธันวาคมมีการฝ่าวงล้อมหยาบคายด้านล่างช่องรั้นก่อนหน้านี้ตามด้วยการลดลงอย่างรวดเร็วหยาบคายต่ำกว่า 1.3000 ได้ถูกแสดงบนกราฟ H4

อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวอย่างรั้นในทันที (ประมาณ 1.2900) ทำให้ทั้งคู่กลับมาที่ 1.3250 (ด้านหลังของช่องทางที่ขาด) ซึ่งช่องทางการเคลื่อนไหวที่มีความกว้างในปัจจุบันนั้นถูกสร้างขึ้นต่ำกว่า 1.3200

ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคมแรงกดดันตลาดหมีได้ถูกสร้างขึ้นเหนือระดับราคา 1.2780-1.2800 จนถึงเดือนมีนาคมอันดับที่ 2 เมื่อเกิดการหยุดยั้งตลาดหมีชั่วคราวที่ 1.2780

หลังจากนั้นไม่นานการปฏิเสธรั้นอย่างมีนัยสำคัญและรูปแบบการผกผันของเฮดแอนด์โชว์เดอร์กลับถูกแสดงรอบ ๆ วันที่ 4 มีนาคม

ดังนั้นการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วรั้นถูกแสดงไปยังโซนราคาที่ 1.3165-1.3200 ซึ่งแรงกดดันอย่างมีนัยสำคัญทำให้ทั้งคู่ลดลงต่ำกว่า 1.3000 จากนั้น 1.2780 ผ่านเชิงเทียน H4 ที่ร่วงลงอย่างรวดเร็ว

วันนี้ GBP/USD ได้มาถึงระดับราคาต่ำประมาณ 1.2450 ซึ่งทั้งคู่ดูค่อนข้าง OVERSOLD

ยิ่งไปกว่านั้นแผนภูมิแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในเชิงลบซึ่งแสดงให้เห็นโอกาสในการกลับตัวที่เป็นไปได้ที่น่าจะเป็นไปได้รอบระดับราคาปัจจุบัน (1.2450-1.2500)

ถ้าเป็นเช่นนั้นเป้าหมายรั้นเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 1.2620 ความก้าวหน้ารั้นต่อไปช่วยให้เป้าหมายรั้นมากขึ้นประมาณ 1.2680 และ 1.2740 ที่จะได้รับการแก้ไข

natt_instaforex
17 มีนาคม 2020, 16:08:13 น.
ภาพรวมตลาดทางเทคนิค:

คู่ GBP / USD ซื้อขายกันที่ระดับ 1.2206 เนื่องจากการระบาดของโรค coronavirus ยังคงดำเนินต่อไป ตลาดหลุดออกจากช่องทางจัดจำหน่ายในสภาวะที่มียอดขายเกินตามกรอบเวลาของ H4 ดังนั้นการตีกลับบางประเภทจึงเป็นไปได้ รอบการแก้ไขโดยรวมนั้นก้าวร้าวมากและการฝ่าวงล้อมเมื่อไม่นานมานี้จากช่องทางหลัก (ทำเครื่องหมายด้วยสีน้ำตาล) ดูไม่ดีสำหรับวัว เป้าหมายถัดไปของบูลส์นั้นจะอยู่ที่ระดับ 1.2411 และ 1.2505 การสนับสนุนทางเทคนิคทันทีจะเห็นที่ระดับ 1.2282 และในกรณีที่เป็นส่วนขยายการย้ายลงการสนับสนุนต่อไปจะอยู่ที่ระดับ 1.2206

คะแนน Pivot รายสัปดาห์:
WR3 - 1.3660
WR2 - 1.3418
WR1 - 1.2726
Pivot รายสัปดาห์ - 1.2493
WS1 - 1.1781
WS2 - 1.1553
WS3 - 1.0829

คำแนะนำการซื้อขาย: กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับสภาวะตลาดในปัจจุบันคือการซื้อขายด้วยแนวโน้มกรอบเวลาที่กว้างขึ้นซึ่งสูงขึ้นดังนั้นการเคลื่อนไหวของตลาดขาลงทั้งหมดจะถือเป็นการปรับฐานในช่วงขาขึ้น การสนับสนุนทางเทคนิคระยะยาวที่สำคัญอยู่ที่ระดับ 1.2231 - 1.2224 และแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญในระยะยาวตั้งอยู่ที่ระดับ 1.3512

17 มีนาคม 2020, 16:08:13 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9997
ภาพรวมตลาดทางเทคนิค:

คู่ GBP / USD ซื้อขายกันที่ระดับ 1.2206 เนื่องจากการระบาดของโรค coronavirus ยังคงดำเนินต่อไป ตลาดหลุดออกจากช่องทางจัดจำหน่ายในสภาวะที่มียอดขายเกินตามกรอบเวลาของ H4 ดังนั้นการตีกลับบางประเภทจึงเป็นไปได้ รอบการแก้ไขโดยรวมนั้นก้าวร้าวมากและการฝ่าวงล้อมเมื่อไม่นานมานี้จากช่องทางหลัก (ทำเครื่องหมายด้วยสีน้ำตาล) ดูไม่ดีสำหรับวัว เป้าหมายถัดไปของบูลส์นั้นจะอยู่ที่ระดับ 1.2411 และ 1.2505 การสนับสนุนทางเทคนิคทันทีจะเห็นที่ระดับ 1.2282 และในกรณีที่เป็นส่วนขยายการย้ายลงการสนับสนุนต่อไปจะอยู่ที่ระดับ 1.2206

คะแนน Pivot รายสัปดาห์:
WR3 - 1.3660
WR2 - 1.3418
WR1 - 1.2726
Pivot รายสัปดาห์ - 1.2493
WS1 - 1.1781
WS2 - 1.1553
WS3 - 1.0829

คำแนะนำการซื้อขาย: กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับสภาวะตลาดในปัจจุบันคือการซื้อขายด้วยแนวโน้มกรอบเวลาที่กว้างขึ้นซึ่งสูงขึ้นดังนั้นการเคลื่อนไหวของตลาดขาลงทั้งหมดจะถือเป็นการปรับฐานในช่วงขาขึ้น การสนับสนุนทางเทคนิคระยะยาวที่สำคัญอยู่ที่ระดับ 1.2231 - 1.2224 และแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญในระยะยาวตั้งอยู่ที่ระดับ 1.3512

natt_instaforex
18 มีนาคม 2020, 14:45:30 น.
GBP/USD

สกุลเงิน GBP/USD ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จะดำเนินการพัฒนาการเคลื่อนไหวต่อไปโดยขึ้นอยู่กับทิศทางการพัฒนาและทิศทางของช่วงราคา:

ระดับแนวต้านที่ 1.2075 - FSL บรรทัดสุดท้ายของส้อมขนาดการดำเนินงาน Minuette;
ระดับการสนับสนุน 1.1985 - บรรทัดคำเตือน LWL238.2 ของระดับการทำงานของ Minuette

การกลับมาของราคาตราสารเหนือเส้นสุดท้ายของ FSL Minuette (ระดับแนวต้านที่ 1.2075) จะนำไปสู่ตัวเลือกสำหรับการพัฒนาการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นของ GBP/USD ไปยังเป้าหมาย:

- บรรทัดคำเตือน LWL161.8 (1.2185) ของเครื่องชั่งสำหรับการดำเนินงาน Minuette;
- บรรทัดคำเตือน LWL100.0 Minuette (1.2340);
- โซนสมดุล (1.2450 - 1.2575 - 1.2700) ของมาตราส่วนการดำเนินงานของ Minuette

อีกทางหนึ่งการพังทลายของระดับแนวรับที่ 1.1985 บนเส้นเตือน LWL238.2 ส้อมของ Minuette มาตราส่วนสำหรับการดำเนินการของส้อมจะทำให้สามารถพัฒนาการเคลื่อนไหวของสกุลเงินของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ต่อไปได้ตามเป้าหมาย:

 - บรรทัดคำเตือน LWL261.8 Minuette (1.1920);
- บรรทัดคำเตือน LWL38.2 (1.1870) ของเครื่องชั่งสำหรับการดำเนินงาน Minuette;
- บรรทัดคำเตือน LWL61.8 Minuette (1.1745)

รายละเอียดของการเคลื่อนไหว GBP/USD สามารถดูได้ในแผนภูมิเคลื่อนไหว

18 มีนาคม 2020, 14:45:30 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9997
GBP/USD

สกุลเงิน GBP/USD ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จะดำเนินการพัฒนาการเคลื่อนไหวต่อไปโดยขึ้นอยู่กับทิศทางการพัฒนาและทิศทางของช่วงราคา:

ระดับแนวต้านที่ 1.2075 - FSL บรรทัดสุดท้ายของส้อมขนาดการดำเนินงาน Minuette;
ระดับการสนับสนุน 1.1985 - บรรทัดคำเตือน LWL238.2 ของระดับการทำงานของ Minuette

การกลับมาของราคาตราสารเหนือเส้นสุดท้ายของ FSL Minuette (ระดับแนวต้านที่ 1.2075) จะนำไปสู่ตัวเลือกสำหรับการพัฒนาการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นของ GBP/USD ไปยังเป้าหมาย:

- บรรทัดคำเตือน LWL161.8 (1.2185) ของเครื่องชั่งสำหรับการดำเนินงาน Minuette;
- บรรทัดคำเตือน LWL100.0 Minuette (1.2340);
- โซนสมดุล (1.2450 - 1.2575 - 1.2700) ของมาตราส่วนการดำเนินงานของ Minuette

อีกทางหนึ่งการพังทลายของระดับแนวรับที่ 1.1985 บนเส้นเตือน LWL238.2 ส้อมของ Minuette มาตราส่วนสำหรับการดำเนินการของส้อมจะทำให้สามารถพัฒนาการเคลื่อนไหวของสกุลเงินของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ต่อไปได้ตามเป้าหมาย:

 - บรรทัดคำเตือน LWL261.8 Minuette (1.1920);
- บรรทัดคำเตือน LWL38.2 (1.1870) ของเครื่องชั่งสำหรับการดำเนินงาน Minuette;
- บรรทัดคำเตือน LWL61.8 Minuette (1.1745)

รายละเอียดของการเคลื่อนไหว GBP/USD สามารถดูได้ในแผนภูมิเคลื่อนไหว

natt_instaforex
19 มีนาคม 2020, 15:13:46 น.
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.2051, 1.1920 และ 1.1687 ที่นี่ราคาใกล้ถึงค่า จำกัด สำหรับรอบการลดลงของวันที่ 9 มีนาคมและดังนั้นเราคาดว่าการย้อนกลับไปยังพื้นที่การปรับและการลงทะเบียนของเงื่อนไขเริ่มต้นสำหรับรอบขึ้น คาดว่าการเคลื่อนไหวในการปรับฐานหลังจากการทะลุระดับ 1.1687 ในกรณีนี้เป้าหมายแรกคือ 1.1920 สำหรับมูลค่าที่เป็นไปได้เราจะพิจารณาระดับ 1.2051 ซึ่งใกล้เคียงกับที่เราคาดว่าจะรวม

แนวโน้มหลัก - เราคาดหวังการแก้ไข

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.1687 ขายทำกำไร: 1.1920
ซื้อ: 1.1923 ขายทำกำไร: 1.2050

19 มีนาคม 2020, 15:13:46 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9997
สำหรับคู่ปอนด์ / ดอลลาร์ระดับสำคัญในระดับ H1 คือ: 1.2051, 1.1920 และ 1.1687 ที่นี่ราคาใกล้ถึงค่า จำกัด สำหรับรอบการลดลงของวันที่ 9 มีนาคมและดังนั้นเราคาดว่าการย้อนกลับไปยังพื้นที่การปรับและการลงทะเบียนของเงื่อนไขเริ่มต้นสำหรับรอบขึ้น คาดว่าการเคลื่อนไหวในการปรับฐานหลังจากการทะลุระดับ 1.1687 ในกรณีนี้เป้าหมายแรกคือ 1.1920 สำหรับมูลค่าที่เป็นไปได้เราจะพิจารณาระดับ 1.2051 ซึ่งใกล้เคียงกับที่เราคาดว่าจะรวม

แนวโน้มหลัก - เราคาดหวังการแก้ไข

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 1.1687 ขายทำกำไร: 1.1920
ซื้อ: 1.1923 ขายทำกำไร: 1.2050

natt_instaforex
20 มีนาคม 2020, 13:47:37 น.
GBP/USD

ปอนด์อังกฤษทำตัวเลข 8 วัน (!) ลดลง 8 วันในระดับ Fibonacci ที่ 271.0-261.8% วันนี้ปอนด์กำลังปรับฐานขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับ Fibonacci เป็นเป้าหมายการเติบโตของเป้าหมาย: 223.6% (1.1750), 200.0% (1.1935) Marlin oscillator ออกจากโซน oversold แต่ความแข็งแกร่งและความเร็วของการเลี้ยวของออสซิลเลเตอร์นี้ยังพูดถึงการปลดปล่อยที่เร็วมากซึ่งในภายหลังสามารถช่วยให้ตัวบ่งชี้กลับคืนสู่การเคลื่อนไหวลงได้อย่างรวดเร็ว เรากำลังรอให้เงินปอนด์ของอังกฤษร่วงลงหลังจากการปรับฐานเสร็จสมบูรณ์มาร์ลินกลายเป็นคอนเวอร์เจนซ์ที่รวดเร็ว (และอาจอ่อนแอ) ในกราฟสี่ชั่วโมง เรายังไม่ได้พิจารณาการเพิ่มขึ้นของราคาเหนือระดับ Fibonacci ที่ 200.0% เนื่องจากเส้น MACD เคลื่อนตัวเข้าหาเส้นค่าและเมื่อพบกับมันจะเพิ่มแนวต้านอย่างมาก
20 มีนาคม 2020, 13:47:37 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9997
GBP/USD

ปอนด์อังกฤษทำตัวเลข 8 วัน (!) ลดลง 8 วันในระดับ Fibonacci ที่ 271.0-261.8% วันนี้ปอนด์กำลังปรับฐานขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับ Fibonacci เป็นเป้าหมายการเติบโตของเป้าหมาย: 223.6% (1.1750), 200.0% (1.1935) Marlin oscillator ออกจากโซน oversold แต่ความแข็งแกร่งและความเร็วของการเลี้ยวของออสซิลเลเตอร์นี้ยังพูดถึงการปลดปล่อยที่เร็วมากซึ่งในภายหลังสามารถช่วยให้ตัวบ่งชี้กลับคืนสู่การเคลื่อนไหวลงได้อย่างรวดเร็ว เรากำลังรอให้เงินปอนด์ของอังกฤษร่วงลงหลังจากการปรับฐานเสร็จสมบูรณ์มาร์ลินกลายเป็นคอนเวอร์เจนซ์ที่รวดเร็ว (และอาจอ่อนแอ) ในกราฟสี่ชั่วโมง เรายังไม่ได้พิจารณาการเพิ่มขึ้นของราคาเหนือระดับ Fibonacci ที่ 200.0% เนื่องจากเส้น MACD เคลื่อนตัวเข้าหาเส้นค่าและเมื่อพบกับมันจะเพิ่มแนวต้านอย่างมาก
natt_instaforex
23 มีนาคม 2020, 14:18:56 น.
GBP / USD

ปอนด์สเตอร์ลิงแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในวันศุกร์ (ช่วงของวันคือ 530 คะแนน!) และทำงานการแก้ไขที่คาดหวังในระดับ Fibonacci 200.0% ที่ราคา 1.1935 ในวันเดียวกัน หากพิจารณาการแก้ไขเสร็จสิ้นราคาจะไปถึงระดับเป้าหมาย 1.1375 ที่ระดับ Fibonacci 271.0% ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ การรวมต่ำกว่าระดับจะเปิดเป้าหมายที่สองที่ระดับ 314.0% ที่ราคา 1.1035บนแผนภูมิสี่ชั่วโมงสายสัญญาณของ Marlin oscillator นั้นอยู่ในเขตของค่าบวกปัจจุบันอยู่ในขอบเขตของการเติบโตและลดโซนและกำลังรอสัญญาณจากตลาด - ตำแหน่งถูกชี้นำ ก่อนที่จะมีการลดลงอย่างต่อเนื่องราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นไปได้ด้วยการพัฒนาแนวต้านของเส้น MACD ซึ่งสูงกว่าระดับ Fibonacci เพียง 200.0% ซึ่งอาจเป็น 1.2000 - ไปจนถึงระดับต่ำสุดในวันที่ 17 มีนาคมซึ่งราคาจะพบกับเส้น MACD
23 มีนาคม 2020, 14:18:56 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9997
GBP / USD

ปอนด์สเตอร์ลิงแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในวันศุกร์ (ช่วงของวันคือ 530 คะแนน!) และทำงานการแก้ไขที่คาดหวังในระดับ Fibonacci 200.0% ที่ราคา 1.1935 ในวันเดียวกัน หากพิจารณาการแก้ไขเสร็จสิ้นราคาจะไปถึงระดับเป้าหมาย 1.1375 ที่ระดับ Fibonacci 271.0% ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ การรวมต่ำกว่าระดับจะเปิดเป้าหมายที่สองที่ระดับ 314.0% ที่ราคา 1.1035บนแผนภูมิสี่ชั่วโมงสายสัญญาณของ Marlin oscillator นั้นอยู่ในเขตของค่าบวกปัจจุบันอยู่ในขอบเขตของการเติบโตและลดโซนและกำลังรอสัญญาณจากตลาด - ตำแหน่งถูกชี้นำ ก่อนที่จะมีการลดลงอย่างต่อเนื่องราคาที่เพิ่มขึ้นเป็นไปได้ด้วยการพัฒนาแนวต้านของเส้น MACD ซึ่งสูงกว่าระดับ Fibonacci เพียง 200.0% ซึ่งอาจเป็น 1.2000 - ไปจนถึงระดับต่ำสุดในวันที่ 17 มีนาคมซึ่งราคาจะพบกับเส้น MACD
natt_instaforex
24 มีนาคม 2020, 13:16:04 น.
GBP/USD

ปอนด์อังกฤษซื้อขายอยู่ในช่วง 260 จุดในวันจันทร์โดยรวมอยู่ในระดับ Fibonacci ที่ 238.2% ในกราฟรายวัน วันนี้ในเซสชั่นเอเชียราคาสูงกว่าระดับนี้เมื่อผู้ให้บริการมาร์ลินที่กำลังเติบโตด้วยความตั้งใจที่ชัดเจนในการแก้ไขต่อไป เป้าหมายแรกและสำคัญที่สุดคือระดับ Fibonacci 200.0% ที่ 1.1935 ราคาทดสอบระดับนี้แล้วเมื่อวันศุกร์เส้น MACD เข้าใกล้ระดับเป้าหมายที่ 1.1935 ในกราฟสี่ชั่วโมงซึ่งสร้างความสำคัญ สายสัญญาณของ Marlin oscillator ในช่วงสองวันที่ผ่านมาได้สร้างการรวมที่แคบ (ทำเครื่องหมายเป็นสีเทา) และได้ขึ้นไปเช้านี้ทำให้เกิดแรงกระตุ้นเพื่อเพิ่มราคา

ดังนั้นเรากำลังรอการเพิ่มขึ้นของค่าเงินปอนด์เพื่อดำเนินการต่อเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 1.1935 แต่ยังคงติดตามระดับกลางที่ 1.1750 ที่ระดับฟีโบนักชี 223.6% ในระดับนี้มีเส้นดุล (ตัวบ่งชี้สีแดง) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของราคา
24 มีนาคม 2020, 13:16:04 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9997
GBP/USD

ปอนด์อังกฤษซื้อขายอยู่ในช่วง 260 จุดในวันจันทร์โดยรวมอยู่ในระดับ Fibonacci ที่ 238.2% ในกราฟรายวัน วันนี้ในเซสชั่นเอเชียราคาสูงกว่าระดับนี้เมื่อผู้ให้บริการมาร์ลินที่กำลังเติบโตด้วยความตั้งใจที่ชัดเจนในการแก้ไขต่อไป เป้าหมายแรกและสำคัญที่สุดคือระดับ Fibonacci 200.0% ที่ 1.1935 ราคาทดสอบระดับนี้แล้วเมื่อวันศุกร์เส้น MACD เข้าใกล้ระดับเป้าหมายที่ 1.1935 ในกราฟสี่ชั่วโมงซึ่งสร้างความสำคัญ สายสัญญาณของ Marlin oscillator ในช่วงสองวันที่ผ่านมาได้สร้างการรวมที่แคบ (ทำเครื่องหมายเป็นสีเทา) และได้ขึ้นไปเช้านี้ทำให้เกิดแรงกระตุ้นเพื่อเพิ่มราคา

ดังนั้นเรากำลังรอการเพิ่มขึ้นของค่าเงินปอนด์เพื่อดำเนินการต่อเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 1.1935 แต่ยังคงติดตามระดับกลางที่ 1.1750 ที่ระดับฟีโบนักชี 223.6% ในระดับนี้มีเส้นดุล (ตัวบ่งชี้สีแดง) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของราคา
natt_instaforex
25 มีนาคม 2020, 13:05:48 น.
คำแนะนำการซื้อขาย

จุดเข้า: 1.18908
เหตุผลในการเข้า: แนวต้านสวิงสูงแนวนอน 23.6% Fibonacci retracement ส่วนขยาย Fibonacci 100%
ทำกำไร: 1.14128
เหตุผลในการทำกำไร: แนวรับแกว่งต่ำ
Stop Loss: 1.21258
เหตุผลในการ Stop Loss: แนวต้านสวิงแนวสูง, Fibonacci retracement 38.2%, ส่วนต่อ Fibonacci 10%

25 มีนาคม 2020, 13:05:48 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9997
คำแนะนำการซื้อขาย

จุดเข้า: 1.18908
เหตุผลในการเข้า: แนวต้านสวิงสูงแนวนอน 23.6% Fibonacci retracement ส่วนขยาย Fibonacci 100%
ทำกำไร: 1.14128
เหตุผลในการทำกำไร: แนวรับแกว่งต่ำ
Stop Loss: 1.21258
เหตุผลในการ Stop Loss: แนวต้านสวิงแนวสูง, Fibonacci retracement 38.2%, ส่วนต่อ Fibonacci 10%

natt_instaforex
26 มีนาคม 2020, 14:36:57 น.
GBP/USD

ปอนด์อังกฤษซื้อขายในระดับ 340 จุดในช่วง Fibonacci ที่ 238.2% และ 200.0% เมื่อวานนี้ เป้าหมายการแก้ไขที่ระดับ 200.0% จึงสำเร็จ สายสัญญาณของ Marlin oscillator เริ่มลดลง แต่ยังไม่ลึกพอที่จะยอมรับการกลับตัวที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวลง ในกรณีที่เอาชนะสูงเมื่อวาน (1.1972) เป็นไปได้ที่การปรับฐานไปที่ระดับฟีโบนักชี 161.8% ในราคา 1.2235ราคาอยู่เหนือเส้น MACD และยอดดุลในกราฟสี่ชั่วโมงซึ่งเป็นสัญญาณหลักของการรักษาศักยภาพในการเติบโตต่อไป เงื่อนไขแรกสำหรับการย้ายลงควรจะรวมราคาภายใต้ระดับ Fibonacci ที่ 223.6% ที่ราคา 1.1750 หลังจากนั้นจะมีการเคลื่อนไหวถึงระดับ 238.2% ที่ราคา 1.1638 (ต่ำสุดเมื่อวาน) และหลังจากเอาชนะ มันเป้าหมายจะเปิดขึ้นที่ระดับฟีโบนักชี 271, 0% ในราคา 1.1375
26 มีนาคม 2020, 14:36:57 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9997
GBP/USD

ปอนด์อังกฤษซื้อขายในระดับ 340 จุดในช่วง Fibonacci ที่ 238.2% และ 200.0% เมื่อวานนี้ เป้าหมายการแก้ไขที่ระดับ 200.0% จึงสำเร็จ สายสัญญาณของ Marlin oscillator เริ่มลดลง แต่ยังไม่ลึกพอที่จะยอมรับการกลับตัวที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวลง ในกรณีที่เอาชนะสูงเมื่อวาน (1.1972) เป็นไปได้ที่การปรับฐานไปที่ระดับฟีโบนักชี 161.8% ในราคา 1.2235ราคาอยู่เหนือเส้น MACD และยอดดุลในกราฟสี่ชั่วโมงซึ่งเป็นสัญญาณหลักของการรักษาศักยภาพในการเติบโตต่อไป เงื่อนไขแรกสำหรับการย้ายลงควรจะรวมราคาภายใต้ระดับ Fibonacci ที่ 223.6% ที่ราคา 1.1750 หลังจากนั้นจะมีการเคลื่อนไหวถึงระดับ 238.2% ที่ราคา 1.1638 (ต่ำสุดเมื่อวาน) และหลังจากเอาชนะ มันเป้าหมายจะเปิดขึ้นที่ระดับฟีโบนักชี 271, 0% ในราคา 1.1375
natt_instaforex
27 มีนาคม 2020, 15:35:22 น.
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 สกุลเงิน GBP / USD จะยังคงพัฒนาความเคลื่อนไหวขึ้นอยู่กับการพัฒนาและทิศทางของการแบ่งขอบเขตของเขตสมดุล (1.1755 - 1.1932 - 1.2085) ของมาตรวัดระดับปฏิบัติการของมินูเอต รายละเอียดของการพัฒนาของระดับที่ระบุจะถูกนำเสนอในแผนภูมิเคลื่อนไหว

ในกรณีของการแบ่งระดับความต้านทาน 1.2085 - ขอบเขตด้านบนของ ISL61.8 ของโซนสมดุลของ Minuette ส้อมมาตราส่วนการดำเนินงาน การพัฒนาต่อไปของการเคลื่อนไหวของ GBP / USD จะดำเนินต่อไปในโซนสมดุล (1.2085 - 1.2310 - 1.2520) ของมาตราส่วนการดำเนินงาน Minuette

ในทางกลับกันถ้าสกุลเงินของเธอกลับมาต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 1.1755 - ขอบเขตล่างของ ISL38.2 เขตดุลยภาพของมาตรวัดระดับปฏิบัติการ Minuette จะนำไปสู่การพัฒนาความเคลื่อนไหวลงไปสู่ขอบเขตของ 1 / 2 Median Line Minuette Channel (1.1555 - 1.1420 - 1.1290) โดยมีความคาดหวังในการเข้าถึง SSL Minuette line line (1.1180)

รายละเอียดของการเคลื่อนไหว GBP / USD สามารถดูได้ในแผนภูมิเคลื่อนไหว

27 มีนาคม 2020, 15:35:22 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9997
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 สกุลเงิน GBP / USD จะยังคงพัฒนาความเคลื่อนไหวขึ้นอยู่กับการพัฒนาและทิศทางของการแบ่งขอบเขตของเขตสมดุล (1.1755 - 1.1932 - 1.2085) ของมาตรวัดระดับปฏิบัติการของมินูเอต รายละเอียดของการพัฒนาของระดับที่ระบุจะถูกนำเสนอในแผนภูมิเคลื่อนไหว

ในกรณีของการแบ่งระดับความต้านทาน 1.2085 - ขอบเขตด้านบนของ ISL61.8 ของโซนสมดุลของ Minuette ส้อมมาตราส่วนการดำเนินงาน การพัฒนาต่อไปของการเคลื่อนไหวของ GBP / USD จะดำเนินต่อไปในโซนสมดุล (1.2085 - 1.2310 - 1.2520) ของมาตราส่วนการดำเนินงาน Minuette

ในทางกลับกันถ้าสกุลเงินของเธอกลับมาต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 1.1755 - ขอบเขตล่างของ ISL38.2 เขตดุลยภาพของมาตรวัดระดับปฏิบัติการ Minuette จะนำไปสู่การพัฒนาความเคลื่อนไหวลงไปสู่ขอบเขตของ 1 / 2 Median Line Minuette Channel (1.1555 - 1.1420 - 1.1290) โดยมีความคาดหวังในการเข้าถึง SSL Minuette line line (1.1180)

รายละเอียดของการเคลื่อนไหว GBP / USD สามารถดูได้ในแผนภูมิเคลื่อนไหว

1 ... 66 67 68 69 70 ... 93

Navigation

แชร์กระทู้นี้


Who is online
0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้
banner
FBS