busforex

เข้าสู่ระบบคงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
banner
banner
Exness Broker Forex
โบนัส 10 ปี XM
แจกซิก Forex Signal

GBP/CHF technical analysis by InstaForex

ตอบ1245 อ่าน50958
แชร์กระทู้นี้
natt_instaforex
25 มีนาคม 2021, 15:44:34 น.
ในกราฟ H1 ระดับสำคัญของคู่เงินดอลลาร์ / แฟรงค์คือ 0.9454, 0.9406, 0.9390, 0.9363, 0.9324, 0.9302 และ 0.9269 เราติดตามแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมเราคาดว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวขาขึ้นหลังจากทะลุ 0.9363 ในกรณีนี้ระดับเป้าหมายอาจเป็น 0.9390 ทั้งคู่อาจรวมกันในพื้นที่ 0.9390 - 0.9406 ระดับขาขึ้นที่เป็นไปได้คือ 0.9454 เมื่อไปถึงแล้วทั้งคู่อาจจะล่าถอย

การเคลื่อนไหวขึ้นในระยะสั้นเป็นไปได้ในพื้นที่ 0.9324-0.9302 การแยกระดับสุดท้ายจะนำไปสู่การแก้ไขในระดับลึกโดยมีระดับเป้าหมาย 0.9269 ระดับนี้เป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญสำหรับการเคลื่อนที่ขึ้น

แนวโน้มหลักคือการเคลื่อนไหวขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9363 ขายทำกำไร: 0.9390
ซื้อ: 0.9407 ขายทำกำไร: 0.9454
ขาย: 0.9324 ขายทำกำไร: 0.9303
ขาย: 0.9301 ขายทำกำไร: 0.9270

25 มีนาคม 2021, 15:44:34 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9280
ในกราฟ H1 ระดับสำคัญของคู่เงินดอลลาร์ / แฟรงค์คือ 0.9454, 0.9406, 0.9390, 0.9363, 0.9324, 0.9302 และ 0.9269 เราติดตามแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมเราคาดว่าความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวขาขึ้นหลังจากทะลุ 0.9363 ในกรณีนี้ระดับเป้าหมายอาจเป็น 0.9390 ทั้งคู่อาจรวมกันในพื้นที่ 0.9390 - 0.9406 ระดับขาขึ้นที่เป็นไปได้คือ 0.9454 เมื่อไปถึงแล้วทั้งคู่อาจจะล่าถอย

การเคลื่อนไหวขึ้นในระยะสั้นเป็นไปได้ในพื้นที่ 0.9324-0.9302 การแยกระดับสุดท้ายจะนำไปสู่การแก้ไขในระดับลึกโดยมีระดับเป้าหมาย 0.9269 ระดับนี้เป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญสำหรับการเคลื่อนที่ขึ้น

แนวโน้มหลักคือการเคลื่อนไหวขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9363 ขายทำกำไร: 0.9390
ซื้อ: 0.9407 ขายทำกำไร: 0.9454
ขาย: 0.9324 ขายทำกำไร: 0.9303
ขาย: 0.9301 ขายทำกำไร: 0.9270

banner
banner
banner
banner
banner
banner
natt_instaforex
26 มีนาคม 2021, 16:00:30 น.
ระดับที่สำคัญสำหรับคู่ USD / CHF คือ 0.9495, 0.9454, 0.9406, 0.9363, 0.9338 และ 0.9307 ราคามีการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมเราคาดว่าการเติบโตนี้จะดำเนินต่อไปหลังจากที่ระดับ 0.9406 พักตัวลง ตั้งเป้าไว้ที่ 0.9454 n ราคาอาจรวมรอบระดับนี้ เป้าหมายขาขึ้นสุดท้ายที่เป็นไปได้คือ 0.9495 หลังจากเข้าถึงแล้วจะสามารถดึงกลับลงได้

การเติบโตระยะสั้นมีแนวโน้มอยู่ในช่วง 0.9363 - 0.9338 หากหลังหักสิ่งนี้จะนำไปสู่การแก้ไขอย่างลึกซึ้ง เป้าหมายอยู่ที่ 0.9307 ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญเช่นกัน

แนวโน้มหลักคือแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9407 ขายทำกำไร: 0.9454
ซื้อ: 0.9456 ขายทำกำไร: 0.9495
ขาย: 0.9363 ขายทำกำไร: 0.9338
ขาย: 0.9337 ขายทำกำไร: 0.9308

26 มีนาคม 2021, 16:00:30 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9280
ระดับที่สำคัญสำหรับคู่ USD / CHF คือ 0.9495, 0.9454, 0.9406, 0.9363, 0.9338 และ 0.9307 ราคามีการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมเราคาดว่าการเติบโตนี้จะดำเนินต่อไปหลังจากที่ระดับ 0.9406 พักตัวลง ตั้งเป้าไว้ที่ 0.9454 n ราคาอาจรวมรอบระดับนี้ เป้าหมายขาขึ้นสุดท้ายที่เป็นไปได้คือ 0.9495 หลังจากเข้าถึงแล้วจะสามารถดึงกลับลงได้

การเติบโตระยะสั้นมีแนวโน้มอยู่ในช่วง 0.9363 - 0.9338 หากหลังหักสิ่งนี้จะนำไปสู่การแก้ไขอย่างลึกซึ้ง เป้าหมายอยู่ที่ 0.9307 ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญเช่นกัน

แนวโน้มหลักคือแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9407 ขายทำกำไร: 0.9454
ซื้อ: 0.9456 ขายทำกำไร: 0.9495
ขาย: 0.9363 ขายทำกำไร: 0.9338
ขาย: 0.9337 ขายทำกำไร: 0.9308

natt_instaforex
29 มีนาคม 2021, 17:33:23 น.
ระดับที่สำคัญสำหรับคู่ USD/CHF คือ 0.9495, 0.9454, 0.9406, 0.9363, 0.9338 และ 0.9307 ราคามีการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมเราคาดว่าการเติบโตนี้จะดำเนินต่อไปหลังจากที่ระดับ 0.9406 พักตัวลง ตั้งเป้าไว้ที่ 0.9454 n ราคาอาจรวมรอบระดับนี้ เป้าหมายขาขึ้นสุดท้ายที่เป็นไปได้คือ 0.9495 หลังจากเข้าถึงแล้วจะสามารถดึงกลับลงได้

ในขณะเดียวกันการเติบโตระยะสั้นสามารถทำได้ในช่วง 0.9363 - 0.9338 หากหลังหักสิ่งนี้จะนำไปสู่การแก้ไขอย่างลึกซึ้ง เป้าหมายอยู่ที่ 0.9307 ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญเช่นกัน

แนวโน้มหลักคือแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9407 ขายทำกำไร: 0.9454
ซื้อ: 0.9456 ขายทำกำไร: 0.9495
ขาย: 0.9363 ขายทำกำไร: 0.9338
ขาย: 0.9337 ขายทำกำไร: 0.9308

29 มีนาคม 2021, 17:33:23 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9280
ระดับที่สำคัญสำหรับคู่ USD/CHF คือ 0.9495, 0.9454, 0.9406, 0.9363, 0.9338 และ 0.9307 ราคามีการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมเราคาดว่าการเติบโตนี้จะดำเนินต่อไปหลังจากที่ระดับ 0.9406 พักตัวลง ตั้งเป้าไว้ที่ 0.9454 n ราคาอาจรวมรอบระดับนี้ เป้าหมายขาขึ้นสุดท้ายที่เป็นไปได้คือ 0.9495 หลังจากเข้าถึงแล้วจะสามารถดึงกลับลงได้

ในขณะเดียวกันการเติบโตระยะสั้นสามารถทำได้ในช่วง 0.9363 - 0.9338 หากหลังหักสิ่งนี้จะนำไปสู่การแก้ไขอย่างลึกซึ้ง เป้าหมายอยู่ที่ 0.9307 ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญเช่นกัน

แนวโน้มหลักคือแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9407 ขายทำกำไร: 0.9454
ซื้อ: 0.9456 ขายทำกำไร: 0.9495
ขาย: 0.9363 ขายทำกำไร: 0.9338
ขาย: 0.9337 ขายทำกำไร: 0.9308

natt_instaforex
30 มีนาคม 2021, 16:28:32 น.
ระดับที่สำคัญสำหรับคู่ USD / CHF คือ 0.9495, 0.9454, 0.9406, 0.9363, 0.9338 และ 0.9307 ราคามีการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมเราคาดว่าการขยับขึ้นนี้จะดำเนินต่อไปหลังจากที่ระดับ 0.9406 เสียไป ตั้งเป้าไว้ที่ 0.9454 ราคาอาจรวมอยู่ในระดับนี้ เป้าหมายขาขึ้นสุดท้ายที่เป็นไปได้คือ 0.9495 หลังจากเข้าถึงแล้วจะสามารถดึงกลับลงได้

ในทางกลับกันการเติบโตในระยะสั้นเป็นไปได้ในช่วง 0.9363 - 0.9338 หากหลังหักสิ่งนี้จะนำไปสู่การแก้ไขอย่างลึกซึ้ง เป้าหมายอยู่ที่ 0.9307 ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญเช่นกัน

แนวโน้มหลักคือแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9407 ขายทำกำไร: 0.9454
ซื้อ: 0.9456 ขายทำกำไร: 0.9495
ขาย: 0.9363 ขายทำกำไร: 0.9338
ขาย: 0.9337 ขายทำกำไร: 0.9308

30 มีนาคม 2021, 16:28:32 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9280
ระดับที่สำคัญสำหรับคู่ USD / CHF คือ 0.9495, 0.9454, 0.9406, 0.9363, 0.9338 และ 0.9307 ราคามีการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมเราคาดว่าการขยับขึ้นนี้จะดำเนินต่อไปหลังจากที่ระดับ 0.9406 เสียไป ตั้งเป้าไว้ที่ 0.9454 ราคาอาจรวมอยู่ในระดับนี้ เป้าหมายขาขึ้นสุดท้ายที่เป็นไปได้คือ 0.9495 หลังจากเข้าถึงแล้วจะสามารถดึงกลับลงได้

ในทางกลับกันการเติบโตในระยะสั้นเป็นไปได้ในช่วง 0.9363 - 0.9338 หากหลังหักสิ่งนี้จะนำไปสู่การแก้ไขอย่างลึกซึ้ง เป้าหมายอยู่ที่ 0.9307 ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญเช่นกัน

แนวโน้มหลักคือแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9407 ขายทำกำไร: 0.9454
ซื้อ: 0.9456 ขายทำกำไร: 0.9495
ขาย: 0.9363 ขายทำกำไร: 0.9338
ขาย: 0.9337 ขายทำกำไร: 0.9308

natt_instaforex
31 มีนาคม 2021, 17:37:21 น.
ระดับที่สำคัญสำหรับคู่ USD / CHF คือ 0.9566, 0.9544, 0.9495, 0.9406, 0.9373 และ 0.9338 ราคาเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมเราคาดว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นจะกลับมาดำเนินต่อหลังจากทะลุระดับ 0.9454 ตั้งเป้าไว้ที่ 0.9495 ราคาอาจรวมอยู่ในระดับนี้ หากระดับ 0.9497 เสียการเติบโตที่แข็งแกร่งจะกลับมาสู่ 0.9544 เป้าหมายขาขึ้นสุดท้ายที่เป็นไปได้คือ 0.9566 หลังจากเข้าถึงแล้วราคาอาจรวมตัวในช่วง 0.9544 - 0.9566 และดึงกลับด้านล่าง

ในขณะเดียวกันการลดลงระยะสั้นสามารถคาดการณ์ได้ในช่วง 0.9406 - 0.9373 หากระดับ 0.9373 พังลงการแก้ไขในระดับลึกจะเกิดขึ้น เป้าหมายตั้งไว้ที่ 0.9338 ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญเช่นกัน

แนวโน้มหลักคือแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9456 ขายทำกำไร: 0.9495
ซื้อ: 0.9497 ขายทำกำไร: 0.9544
ขาย: 0.9406 ขายทำกำไร: 0.9375
ขาย: 0.9371 ขายทำกำไร: 0.9338

31 มีนาคม 2021, 17:37:21 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9280
ระดับที่สำคัญสำหรับคู่ USD / CHF คือ 0.9566, 0.9544, 0.9495, 0.9406, 0.9373 และ 0.9338 ราคาเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมเราคาดว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นจะกลับมาดำเนินต่อหลังจากทะลุระดับ 0.9454 ตั้งเป้าไว้ที่ 0.9495 ราคาอาจรวมอยู่ในระดับนี้ หากระดับ 0.9497 เสียการเติบโตที่แข็งแกร่งจะกลับมาสู่ 0.9544 เป้าหมายขาขึ้นสุดท้ายที่เป็นไปได้คือ 0.9566 หลังจากเข้าถึงแล้วราคาอาจรวมตัวในช่วง 0.9544 - 0.9566 และดึงกลับด้านล่าง

ในขณะเดียวกันการลดลงระยะสั้นสามารถคาดการณ์ได้ในช่วง 0.9406 - 0.9373 หากระดับ 0.9373 พังลงการแก้ไขในระดับลึกจะเกิดขึ้น เป้าหมายตั้งไว้ที่ 0.9338 ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญเช่นกัน

แนวโน้มหลักคือแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9456 ขายทำกำไร: 0.9495
ซื้อ: 0.9497 ขายทำกำไร: 0.9544
ขาย: 0.9406 ขายทำกำไร: 0.9375
ขาย: 0.9371 ขายทำกำไร: 0.9338

natt_instaforex
01 เมษายน 2021, 17:49:06 น.
ระดับที่สำคัญสำหรับคู่ USD / CHF คือ 0.9566, 0.9544, 0.9495, 0.9406, 0.9373 และ 0.9338 ราคามีการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมเราคาดว่าการเติบโตนี้จะดำเนินต่อไปหลังจากทะลุระดับ 0.9454 ตั้งเป้าไว้ที่ 0.9495 ราคาอาจรวมอยู่ในระดับนี้ หากระดับ 0.9497 เสียการเติบโตที่แข็งแกร่งจะกลับมาสู่ 0.9544 เป้าหมายขาขึ้นสุดท้ายที่เป็นไปได้คือ 0.9566 หลังจากเข้าถึงแล้วราคาอาจรวมตัวในช่วง 0.9544 - 0.9566 และดึงกลับด้านล่าง

ในขณะเดียวกันการลดลงระยะสั้นสามารถคาดการณ์ได้ในช่วง 0.9406 - 0.9373 หากระดับ 0.9373 พังลงการแก้ไขในระดับลึกจะเกิดขึ้น เป้าหมายตั้งไว้ที่ 0.9338 ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญเช่นกัน

แนวโน้มหลักคือแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9456 ขายทำกำไร: 0.9495
ซื้อ: 0.9497 ขายทำกำไร: 0.9544
ขาย: 0.9406 ขายทำกำไร: 0.9375
ขาย: 0.9371 ขายทำกำไร: 0.9338

01 เมษายน 2021, 17:49:06 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9280
ระดับที่สำคัญสำหรับคู่ USD / CHF คือ 0.9566, 0.9544, 0.9495, 0.9406, 0.9373 และ 0.9338 ราคามีการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมเราคาดว่าการเติบโตนี้จะดำเนินต่อไปหลังจากทะลุระดับ 0.9454 ตั้งเป้าไว้ที่ 0.9495 ราคาอาจรวมอยู่ในระดับนี้ หากระดับ 0.9497 เสียการเติบโตที่แข็งแกร่งจะกลับมาสู่ 0.9544 เป้าหมายขาขึ้นสุดท้ายที่เป็นไปได้คือ 0.9566 หลังจากเข้าถึงแล้วราคาอาจรวมตัวในช่วง 0.9544 - 0.9566 และดึงกลับด้านล่าง

ในขณะเดียวกันการลดลงระยะสั้นสามารถคาดการณ์ได้ในช่วง 0.9406 - 0.9373 หากระดับ 0.9373 พังลงการแก้ไขในระดับลึกจะเกิดขึ้น เป้าหมายตั้งไว้ที่ 0.9338 ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญเช่นกัน

แนวโน้มหลักคือแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9456 ขายทำกำไร: 0.9495
ซื้อ: 0.9497 ขายทำกำไร: 0.9544
ขาย: 0.9406 ขายทำกำไร: 0.9375
ขาย: 0.9371 ขายทำกำไร: 0.9338

natt_instaforex
02 เมษายน 2021, 18:24:22 น.
ระดับที่สำคัญสำหรับคู่ USD / CHF คือ 0.9566, 0.9544, 0.9495, 0.9406, 0.9373 และ 0.9338 เรากำลังติดตามโครงสร้างขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวขาขึ้นคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากการสลาย 0.9454 โดยมีเป้าหมาย 0.9495 มีการรวมราคาใกล้ระดับนี้ รายละเอียดของเครื่องหมาย 0.9497 ควรมาพร้อมกับพัฒนาการที่เด่นชัดของแนวโน้มไปสู่ระดับ 0.9544 เราถือว่าระดับ 0.9566 เป็นค่าที่เป็นไปได้สำหรับค่าสูงเมื่อถึงซึ่งเราคาดว่าจะมีการรวมบัญชีในช่วง 0.9544 - 0.9566 รวมถึงการดึงกลับลง

การเคลื่อนไหวลงระยะสั้นทำได้ในช่วง 0.9406 - 0.9373 การแจกแจงค่าสุดท้ายจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึกโดยมีเป้าหมายที่ 0.9338 ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญสำหรับค่าสูงสุด

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างขาขึ้นของวันที่ 17 มีนาคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9456 ขายทำกำไร: 0.9495
ซื้อ: 0.9497 ขายทำกำไร: 0.9544
ขาย: 0.9406 ขายทำกำไร: 0.9375
ขาย: 0.9371 ขายทำกำไร: 0.9338

02 เมษายน 2021, 18:24:22 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9280
ระดับที่สำคัญสำหรับคู่ USD / CHF คือ 0.9566, 0.9544, 0.9495, 0.9406, 0.9373 และ 0.9338 เรากำลังติดตามโครงสร้างขาขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวขาขึ้นคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากการสลาย 0.9454 โดยมีเป้าหมาย 0.9495 มีการรวมราคาใกล้ระดับนี้ รายละเอียดของเครื่องหมาย 0.9497 ควรมาพร้อมกับพัฒนาการที่เด่นชัดของแนวโน้มไปสู่ระดับ 0.9544 เราถือว่าระดับ 0.9566 เป็นค่าที่เป็นไปได้สำหรับค่าสูงเมื่อถึงซึ่งเราคาดว่าจะมีการรวมบัญชีในช่วง 0.9544 - 0.9566 รวมถึงการดึงกลับลง

การเคลื่อนไหวลงระยะสั้นทำได้ในช่วง 0.9406 - 0.9373 การแจกแจงค่าสุดท้ายจะนำไปสู่การแก้ไขเชิงลึกโดยมีเป้าหมายที่ 0.9338 ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญสำหรับค่าสูงสุด

แนวโน้มหลักคือโครงสร้างขาขึ้นของวันที่ 17 มีนาคม

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9456 ขายทำกำไร: 0.9495
ซื้อ: 0.9497 ขายทำกำไร: 0.9544
ขาย: 0.9406 ขายทำกำไร: 0.9375
ขาย: 0.9371 ขายทำกำไร: 0.9338

natt_instaforex
05 เมษายน 2021, 15:22:59 น.
USD / CHF ซื้อขายที่ 0.9429 และดูเหมือนว่าจะกลับมาเป็นขาขึ้น คุณรู้แล้วจากการวิเคราะห์ในอดีตของฉันว่าความลำเอียงยังคงอยู่ในระดับดีดังนั้นทั้งคู่จึงเข้าใกล้และทำจุดสูงสุดใหม่ได้ตลอดเวลา

ราคาได้ลดลงเล็กน้อยเพื่อทดสอบและทดสอบระดับแนวรับ 0.9416 ในอดีต มันทรงตัวสูงกว่าระดับนี้และตอนนี้มันสามารถกระโดดได้สูงขึ้นอีกครั้ง

USD / CHF สามารถขยับสูงขึ้นได้ตราบเท่าที่ยังอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้น การเคลื่อนไหวด้านข้างในปัจจุบันสามารถดึงดูดผู้ซื้อได้มากขึ้น

สรุปการซื้อขาย!

ความล้มเหลวของ USD / CHF ที่จะอยู่ต่ำกว่า 0.9416 ถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อโดยมีเป้าหมายอัพไซด์แรกที่ 0.9469 สูงในอดีต

05 เมษายน 2021, 15:22:59 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9280
USD / CHF ซื้อขายที่ 0.9429 และดูเหมือนว่าจะกลับมาเป็นขาขึ้น คุณรู้แล้วจากการวิเคราะห์ในอดีตของฉันว่าความลำเอียงยังคงอยู่ในระดับดีดังนั้นทั้งคู่จึงเข้าใกล้และทำจุดสูงสุดใหม่ได้ตลอดเวลา

ราคาได้ลดลงเล็กน้อยเพื่อทดสอบและทดสอบระดับแนวรับ 0.9416 ในอดีต มันทรงตัวสูงกว่าระดับนี้และตอนนี้มันสามารถกระโดดได้สูงขึ้นอีกครั้ง

USD / CHF สามารถขยับสูงขึ้นได้ตราบเท่าที่ยังอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้น การเคลื่อนไหวด้านข้างในปัจจุบันสามารถดึงดูดผู้ซื้อได้มากขึ้น

สรุปการซื้อขาย!

ความล้มเหลวของ USD / CHF ที่จะอยู่ต่ำกว่า 0.9416 ถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อโดยมีเป้าหมายอัพไซด์แรกที่ 0.9469 สูงในอดีต

natt_instaforex
07 เมษายน 2021, 15:21:57 น.
USD / CHF ดิ่งลงในเซสชั่นวานนี้ ตอนนี้มันยืนอยู่ด้านล่างสิ่งกีดขวางที่พังทลาย ดูเหมือนว่าจะไม่แน่ใจเล็กน้อยในตอนเช้าเนื่องจาก USDX มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเช่นกัน

ทั้งคู่ปรับตัวลดลงเนื่องจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐกลับมาปรับฐานอีกครั้ง รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงที่เผยแพร่ในวันศุกร์และข้อมูลใบสั่งซื้อของโรงงานที่เผยแพร่ในวันจันทร์ได้ทำลายเงินดอลลาร์

วันนี้รายงานการประชุม FOMC สามารถเปลี่ยนความเชื่อมั่นได้อีกครั้ง เป็นไปได้มากว่าเราจะมีความผันผวนสูงจากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูงนี้ ถึงกระนั้นทั้งคู่อาจยังคงลดลงก่อนรายงานนี้ดังที่คุณเห็นในกราฟ H4 USD / CHF ลดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นและภายใต้ S1 รายสัปดาห์ (0.9363) ซึ่งบ่งบอกถึงระยะการแก้ไข

ตอนนี้มีการซื้อขายต่ำกว่า S2 (0.9315) และอยู่ภายใต้เส้นมัธยฐาน (มล.) ของโกยจากมากไปน้อย การรักษาเสถียรภาพให้ต่ำกว่าระดับเหล่านี้อาจทำให้เกิดโมเมนตัมใหม่

การคาดการณ์และเคล็ดลับ USD / CHF!

ขายจุดต่ำสุดใหม่ลดลงและปิดต่ำกว่า 0.9302 ระดับและใช้ระดับ 38.2% (0.9244) เป็นเป้าหมายขาลงที่เป็นไปได้
07 เมษายน 2021, 15:21:57 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9280
USD / CHF ดิ่งลงในเซสชั่นวานนี้ ตอนนี้มันยืนอยู่ด้านล่างสิ่งกีดขวางที่พังทลาย ดูเหมือนว่าจะไม่แน่ใจเล็กน้อยในตอนเช้าเนื่องจาก USDX มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเช่นกัน

ทั้งคู่ปรับตัวลดลงเนื่องจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐกลับมาปรับฐานอีกครั้ง รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงที่เผยแพร่ในวันศุกร์และข้อมูลใบสั่งซื้อของโรงงานที่เผยแพร่ในวันจันทร์ได้ทำลายเงินดอลลาร์

วันนี้รายงานการประชุม FOMC สามารถเปลี่ยนความเชื่อมั่นได้อีกครั้ง เป็นไปได้มากว่าเราจะมีความผันผวนสูงจากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูงนี้ ถึงกระนั้นทั้งคู่อาจยังคงลดลงก่อนรายงานนี้ดังที่คุณเห็นในกราฟ H4 USD / CHF ลดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นและภายใต้ S1 รายสัปดาห์ (0.9363) ซึ่งบ่งบอกถึงระยะการแก้ไข

ตอนนี้มีการซื้อขายต่ำกว่า S2 (0.9315) และอยู่ภายใต้เส้นมัธยฐาน (มล.) ของโกยจากมากไปน้อย การรักษาเสถียรภาพให้ต่ำกว่าระดับเหล่านี้อาจทำให้เกิดโมเมนตัมใหม่

การคาดการณ์และเคล็ดลับ USD / CHF!

ขายจุดต่ำสุดใหม่ลดลงและปิดต่ำกว่า 0.9302 ระดับและใช้ระดับ 38.2% (0.9244) เป็นเป้าหมายขาลงที่เป็นไปได้
natt_instaforex
08 เมษายน 2021, 16:37:18 น.
การวิเคราะห์ USD / CHF:

ตั้งแต่ต้นปีนี้การเคลื่อนไหวของฟรังก์สวิสจะถูกกำหนดโดยคลื่นขาขึ้น ส่วนขาลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเกินระดับการย้อนกลับภายใน การทำเครื่องหมายของโครงสร้างคลื่นที่ได้รับการปรับปรุงแสดงให้เห็นการก่อตัวของช่องสัญญาณแนวนอนจากมากไปน้อยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม

การคาดการณ์: วันนี้สถานการณ์ที่คาดหวังมากที่สุดสำหรับฟรังก์สวิสจะอยู่ด้านข้าง การเคลื่อนไหวขาลงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในเซสชั่นยุโรป ในบริเวณแนวต้านทั้งคู่อาจดีดกลับไปที่เส้นขอบด้านบนของช่องราคา

โซนการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้น

ความต้านทาน: - 0.9320 / 0.9350
แนวรับ: - 0.9250 / 0.9220

คำแนะนำ: วันนี้การซื้อขายฟรังก์สวิสสามารถทำได้ภายในล็อตเศษส่วนระหว่างวัน แนะนำให้ซื้อหลังจากสัญญาณการกลับตัวชัดเจนปรากฏขึ้นเท่านั้น

08 เมษายน 2021, 16:37:18 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9280
การวิเคราะห์ USD / CHF:

ตั้งแต่ต้นปีนี้การเคลื่อนไหวของฟรังก์สวิสจะถูกกำหนดโดยคลื่นขาขึ้น ส่วนขาลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเกินระดับการย้อนกลับภายใน การทำเครื่องหมายของโครงสร้างคลื่นที่ได้รับการปรับปรุงแสดงให้เห็นการก่อตัวของช่องสัญญาณแนวนอนจากมากไปน้อยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม

การคาดการณ์: วันนี้สถานการณ์ที่คาดหวังมากที่สุดสำหรับฟรังก์สวิสจะอยู่ด้านข้าง การเคลื่อนไหวขาลงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในเซสชั่นยุโรป ในบริเวณแนวต้านทั้งคู่อาจดีดกลับไปที่เส้นขอบด้านบนของช่องราคา

โซนการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้น

ความต้านทาน: - 0.9320 / 0.9350
แนวรับ: - 0.9250 / 0.9220

คำแนะนำ: วันนี้การซื้อขายฟรังก์สวิสสามารถทำได้ภายในล็อตเศษส่วนระหว่างวัน แนะนำให้ซื้อหลังจากสัญญาณการกลับตัวชัดเจนปรากฏขึ้นเท่านั้น

natt_instaforex
09 เมษายน 2021, 16:59:08 น.
ระดับที่สำคัญสำหรับคู่ USD / CHF คือ 0.9368, 0.9337, 0.9309, 0.9262, 0.9226, 0.9187 และ 0.9161 ราคามีการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเราคาดว่าการเคลื่อนไหวลงจะกลับมาดำเนินการต่อหลังจากการสลายตัว 0.9262 เป้าหมายตั้งไว้ที่ 0.9226 และราคาอาจรวมเข้าใกล้มัน หากเป้าหมายแตกการลดลงจะขยายไปที่ระดับ 0.9187 เป้าหมายขาลงสุดท้ายที่เป็นไปได้คือ 0.9161 ซึ่งสามารถดึงกลับขึ้นได้

ในขณะเดียวกันการเติบโตระยะสั้นสามารถคาดการณ์ได้ในช่วง 0.9309 - 0.9337 หากระดับ 0.9337 พังลงการแก้ไขในระดับลึกจะเกิดขึ้น เป้าหมายตั้งไว้ที่ 0.9368 ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญเช่นกัน

แนวโน้มหลักคือแนวโน้มขาลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9310 ขายทำกำไร: 0.9335
ซื้อ: 0.9338 ขายทำกำไร: 0.9366
ขาย: 0.9261 ขายทำกำไร: 0.9227
ขาย: 0.9224 ขายทำกำไร: 0.9188

09 เมษายน 2021, 16:59:08 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9280
ระดับที่สำคัญสำหรับคู่ USD / CHF คือ 0.9368, 0.9337, 0.9309, 0.9262, 0.9226, 0.9187 และ 0.9161 ราคามีการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเราคาดว่าการเคลื่อนไหวลงจะกลับมาดำเนินการต่อหลังจากการสลายตัว 0.9262 เป้าหมายตั้งไว้ที่ 0.9226 และราคาอาจรวมเข้าใกล้มัน หากเป้าหมายแตกการลดลงจะขยายไปที่ระดับ 0.9187 เป้าหมายขาลงสุดท้ายที่เป็นไปได้คือ 0.9161 ซึ่งสามารถดึงกลับขึ้นได้

ในขณะเดียวกันการเติบโตระยะสั้นสามารถคาดการณ์ได้ในช่วง 0.9309 - 0.9337 หากระดับ 0.9337 พังลงการแก้ไขในระดับลึกจะเกิดขึ้น เป้าหมายตั้งไว้ที่ 0.9368 ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญเช่นกัน

แนวโน้มหลักคือแนวโน้มขาลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9310 ขายทำกำไร: 0.9335
ซื้อ: 0.9338 ขายทำกำไร: 0.9366
ขาย: 0.9261 ขายทำกำไร: 0.9227
ขาย: 0.9224 ขายทำกำไร: 0.9188

natt_instaforex
16 เมษายน 2021, 16:18:00 น.
ระดับที่สำคัญสำหรับคู่ USD / CHF คือ 0.9283, 0.9248, 0.9226, 0.9187, 0.9161, 0.9108, 0.9086 และ 0.9049 ราคาเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนในกรณีนี้เราคาดว่าจะลดลงระยะสั้นในช่วง 0.9187 - 0.9161 หากหลังหักการลดลงอย่างแข็งแกร่งจะยังคงไปสู่เป้าหมายที่ 0.9108 หลังจากนั้นการลดลงในระยะสั้นอีกครั้งโดยการรวมบัญชีสามารถคาดการณ์ได้ในช่วง 0.9108 - 0.9086 เป้าหมายสุดท้ายที่เป็นไปได้ขาลงอยู่ที่ 0.9049 หลังจากถึงระดับนี้สามารถคาดหวังการดึงกลับขึ้นได้

ในทางกลับกันการเติบโตระยะสั้นมีแนวโน้มในช่วง 0.9226 - 0.9248 หากระดับ 0.9248 เสียการแก้ไขระดับลึกจะเกิดขึ้น เป้าหมายตั้งไว้ที่ 0.9283 ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญเช่นกัน

แนวโน้มหลักคือแนวโน้มขาลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9226 ขายทำกำไร: 0.9248
ซื้อ: 0.9250 ขายทำกำไร: 0.9283
ขาย: 0.9186 ขายทำกำไร: 0.9163
ขาย: 0.9160 ขายทำกำไร: 0.9108

16 เมษายน 2021, 16:18:00 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9280
ระดับที่สำคัญสำหรับคู่ USD / CHF คือ 0.9283, 0.9248, 0.9226, 0.9187, 0.9161, 0.9108, 0.9086 และ 0.9049 ราคาเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนในกรณีนี้เราคาดว่าจะลดลงระยะสั้นในช่วง 0.9187 - 0.9161 หากหลังหักการลดลงอย่างแข็งแกร่งจะยังคงไปสู่เป้าหมายที่ 0.9108 หลังจากนั้นการลดลงในระยะสั้นอีกครั้งโดยการรวมบัญชีสามารถคาดการณ์ได้ในช่วง 0.9108 - 0.9086 เป้าหมายสุดท้ายที่เป็นไปได้ขาลงอยู่ที่ 0.9049 หลังจากถึงระดับนี้สามารถคาดหวังการดึงกลับขึ้นได้

ในทางกลับกันการเติบโตระยะสั้นมีแนวโน้มในช่วง 0.9226 - 0.9248 หากระดับ 0.9248 เสียการแก้ไขระดับลึกจะเกิดขึ้น เป้าหมายตั้งไว้ที่ 0.9283 ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญเช่นกัน

แนวโน้มหลักคือแนวโน้มขาลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9226 ขายทำกำไร: 0.9248
ซื้อ: 0.9250 ขายทำกำไร: 0.9283
ขาย: 0.9186 ขายทำกำไร: 0.9163
ขาย: 0.9160 ขายทำกำไร: 0.9108

natt_instaforex
19 เมษายน 2021, 16:41:42 น.
การวิเคราะห์ USD / CHF:

คลื่นขาขึ้น ณ วันที่ 6 มกราคมกำหนดแนวโน้มระยะสั้นของ USD / CHF ตลาดมีการปรับฐานตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมคลื่นมีรูปแบบของเครื่องบินที่ยืดออก แนวโน้มกำลังจะสิ้นสุดลง ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวในแผนภูมิจนถึงขณะนี้

การคาดการณ์: วันนี้คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวในทางเดินด้านข้าง ในช่วงการประชุมยุโรปมีแนวโน้มสูงขึ้น

โซนการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้น
แนวต้าน: - 0.9230 / 0.9260
แนวรับ: - 0.9170 / 0.9140

คำแนะนำ: การซื้อขาย USD / CHF สามารถประสบความสำเร็จได้ภายในเซสชันที่แยกจากกันเท่านั้น คุณสามารถเข้าสู่ตำแหน่งยาวได้ก็ต่อเมื่อมีสัญญาณที่ชัดเจนของการเสร็จสิ้นของคลื่นปัจจุบัน

19 เมษายน 2021, 16:41:42 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9280
การวิเคราะห์ USD / CHF:

คลื่นขาขึ้น ณ วันที่ 6 มกราคมกำหนดแนวโน้มระยะสั้นของ USD / CHF ตลาดมีการปรับฐานตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมคลื่นมีรูปแบบของเครื่องบินที่ยืดออก แนวโน้มกำลังจะสิ้นสุดลง ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวในแผนภูมิจนถึงขณะนี้

การคาดการณ์: วันนี้คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวในทางเดินด้านข้าง ในช่วงการประชุมยุโรปมีแนวโน้มสูงขึ้น

โซนการกลับรายการที่อาจเกิดขึ้น
แนวต้าน: - 0.9230 / 0.9260
แนวรับ: - 0.9170 / 0.9140

คำแนะนำ: การซื้อขาย USD / CHF สามารถประสบความสำเร็จได้ภายในเซสชันที่แยกจากกันเท่านั้น คุณสามารถเข้าสู่ตำแหน่งยาวได้ก็ต่อเมื่อมีสัญญาณที่ชัดเจนของการเสร็จสิ้นของคลื่นปัจจุบัน

natt_instaforex
20 เมษายน 2021, 15:48:52 น.
ระดับที่สำคัญสำหรับคู่ USD / CHF คือ 0.9283, 0.9248, 0.9226, 0.9187, 0.9161, 0.9108, 0.9086 และ 0.9049 ราคาเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่นี่เราคาดว่าจะลดลงระยะสั้นในช่วง 0.9187 - 0.9161 หากค่าสุดท้ายถูกทำลายการลดลงอย่างมากจะยังคงเข้าสู่เป้าหมายที่ 0.9108 หลังจากนั้นการลดลงในระยะสั้นอีกครั้งด้วยการรวมบัญชีสามารถคาดการณ์ได้ในช่วง 0.9108 - 0.9086 เป้าหมายสุดท้ายที่เป็นไปได้ลดลงตั้งไว้ที่ 0.9049 หลังจากถึงระดับนี้สามารถคาดหวังการดึงกลับขึ้นได้

ในขณะเดียวกันการเติบโตระยะสั้นสามารถทำได้ในช่วง 0.9226 - 0.9248 หากหลังหักจะเกิดการแก้ไขอย่างลึกซึ้ง เป้าหมายตั้งไว้ที่ 0.9283 ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญเช่นกัน แนวโน้มหลักคือแนวโน้มขาลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9226 ขายทำกำไร: 0.9248
ซื้อ: 0.9250 ขายทำกำไร: 0.9283
ขาย: 0.9186 ขายทำกำไร: 0.9163
ขาย: 0.9160 ขายทำกำไร: 0.9108

20 เมษายน 2021, 15:48:52 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9280
ระดับที่สำคัญสำหรับคู่ USD / CHF คือ 0.9283, 0.9248, 0.9226, 0.9187, 0.9161, 0.9108, 0.9086 และ 0.9049 ราคาเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่นี่เราคาดว่าจะลดลงระยะสั้นในช่วง 0.9187 - 0.9161 หากค่าสุดท้ายถูกทำลายการลดลงอย่างมากจะยังคงเข้าสู่เป้าหมายที่ 0.9108 หลังจากนั้นการลดลงในระยะสั้นอีกครั้งด้วยการรวมบัญชีสามารถคาดการณ์ได้ในช่วง 0.9108 - 0.9086 เป้าหมายสุดท้ายที่เป็นไปได้ลดลงตั้งไว้ที่ 0.9049 หลังจากถึงระดับนี้สามารถคาดหวังการดึงกลับขึ้นได้

ในขณะเดียวกันการเติบโตระยะสั้นสามารถทำได้ในช่วง 0.9226 - 0.9248 หากหลังหักจะเกิดการแก้ไขอย่างลึกซึ้ง เป้าหมายตั้งไว้ที่ 0.9283 ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่สำคัญเช่นกัน แนวโน้มหลักคือแนวโน้มขาลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน

คำแนะนำการซื้อขาย:

ซื้อ: 0.9226 ขายทำกำไร: 0.9248
ซื้อ: 0.9250 ขายทำกำไร: 0.9283
ขาย: 0.9186 ขายทำกำไร: 0.9163
ขาย: 0.9160 ขายทำกำไร: 0.9108

natt_instaforex
21 เมษายน 2021, 16:09:13 น.
ราคากำลังเผชิญกับแรงกดดันจากการแกว่งตัวในแนวนอนที่มีแนวต้านสูงซึ่งสอดคล้องกับการย้อนกลับ Fibonacci 38.2% และส่วนขยาย Fibonacci 61.8% ราคาอาจกดลงต่อไปยังแนวรับที่ 1 ซึ่งเป็นแนวรับแนวนอนที่แกว่งต่ำซึ่งสอดคล้องกับส่วนขยาย Fibonacci 100% หากราคาพุ่งขึ้นไปอีกราคาอาจเผชิญกับแนวต้านจากแนวต้านที่ 2 ซึ่งเป็นแนวต้านที่แกว่งสูงซึ่งสอดคล้องกับส่วนขยาย Fibonacci 50% และ Fibonacci retracement 161.8% EMA ยังสูงกว่าราคาซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคา

คำแนะนำการซื้อขาย

จุดเข้า: 1.27692
เหตุผลในการเข้า:
Horizontal swing high resistance, 38.2% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension
Take Profit: 1.26828
เหตุผลในการ Take Profit:
Horizontal swing low support, 100% Fibonacci extension
Stop Loss: 1.28119
เหตุผลในการ Stop Loss:
Horizontal swing high resistance, 50% Fibonacci extension, 161.8% Fibonacci retracement

21 เมษายน 2021, 16:09:13 น.
natt_instaforex Hero Member กระทู้: 9280
ราคากำลังเผชิญกับแรงกดดันจากการแกว่งตัวในแนวนอนที่มีแนวต้านสูงซึ่งสอดคล้องกับการย้อนกลับ Fibonacci 38.2% และส่วนขยาย Fibonacci 61.8% ราคาอาจกดลงต่อไปยังแนวรับที่ 1 ซึ่งเป็นแนวรับแนวนอนที่แกว่งต่ำซึ่งสอดคล้องกับส่วนขยาย Fibonacci 100% หากราคาพุ่งขึ้นไปอีกราคาอาจเผชิญกับแนวต้านจากแนวต้านที่ 2 ซึ่งเป็นแนวต้านที่แกว่งสูงซึ่งสอดคล้องกับส่วนขยาย Fibonacci 50% และ Fibonacci retracement 161.8% EMA ยังสูงกว่าราคาซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคา

คำแนะนำการซื้อขาย

จุดเข้า: 1.27692
เหตุผลในการเข้า:
Horizontal swing high resistance, 38.2% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci extension
Take Profit: 1.26828
เหตุผลในการ Take Profit:
Horizontal swing low support, 100% Fibonacci extension
Stop Loss: 1.28119
เหตุผลในการ Stop Loss:
Horizontal swing high resistance, 50% Fibonacci extension, 161.8% Fibonacci retracement

1 ... 80 81 82 83 84

Navigation

แชร์กระทู้นี้


Who is online
0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้
banner
FBS