busforex

เข้าสู่ระบบคงสถานะการเข้าระบบไว้ตลอด
banner
banner
Exness Broker Forex
โบนัส 10 ปี XM
บทความเกี่ยวกับ Forex เบื้องต้น

Bearish Engulfing ที่แข็งแกร่ง

ตอบ3 อ่าน594
แชร์กระทู้นี้
kittikom
04 กรกฎาคม 2019, 16:22:28 น.
 วิธีค้นพบรูปแบบ Bearish Engulfing ที่แข็งแกร่ง
04 กรกฎาคม 2019, 16:22:28 น.
kittikom Hero Member กระทู้: 778
 วิธีค้นพบรูปแบบ Bearish Engulfing ที่แข็งแกร่ง
banner
banner
banner
banner
banner
banner
avatar
04 กรกฎาคม 2019, 16:40:09 น.
ขอบคุณครับ
04 กรกฎาคม 2019, 16:40:09 น.
avatar Sr. Member กระทู้: 335
ขอบคุณครับ
dukdik
04 กรกฎาคม 2019, 17:29:08 น.
ขอบคุณครับ
04 กรกฎาคม 2019, 17:29:08 น.
dukdik Hero Member กระทู้: 4090
ขอบคุณครับ
narjant
27 สิงหาคม 2019, 07:30:22 น.
1) อดทน. คือ อดทนรอเข้าตามระบบเทคนิค
2) มีสมาธิ คือ จิตใจไม่คิดเรื่องอื่น นอกจากเรื่องเทรด
3)จิตใจแข็งแกร่งแน่วแน่. คือ. สงบ. ไม่ว่าปัญหาจะหนักแค่ไหน. ค่อยๆคิดทบทวน. หาทางแก้. หาทางออก.
4)ผ่านการฝึกเทรด ทางเทคนิคกลยุทธ. จนชํานาญ เข้าใจท่องแท้ทุกระบบเทรด.
5) เมื่อจิตใจไม่พร้อม อย่าเข้าเทรดเด็ดขาด.
6)ฝึกสมาธิ. คิดทบทวน. สิ่งที่เคยผิดพลาด. นํามาปรับแก้การเทรด.
7)เมื่อได้เงิน อย่าหลงระเริงคิดว่าตัวเองเก่ง เพราะจะเกิดความประมาท. อาจนํามาซึ่งการสูญเสียมากกว่า ได้มา
8)รู้จักเก็บ. รู้จักออม. บริหารเงินทุน.
9)ฝึกสมาธิ. อดทน. จิตใจ.
10) มองการไกล. มองเห็นจุดเข้าอย่างปลอดภัย. ระบบ ควบคุม. วิเคราะห์แผนการเข้าเทรด ก่อนเข้า. รู้จักรอ อย่างอดทน. มีวินัย. เมื่อผิดแผน. ควรคัทไม้. ค่อยกลับมาสู้ใหม่
11)ไม่โลภ. จนเกินตัว. แน่นอนว่านักเทรด. เป็นผู้มุ่งเน้นมีจุดหมาย. ทางการเงิน. ต้องการได้เงิน อย่างรวดเร็ว.ต้องการความสําเร็จ อิสรภาพทางการเงิน แต่ บางครั้ง. หากเราประมาท. หรือ. ขาดความอดทนรอ. เข้าไม้ไม่ตามระบบ. เข้าออเดอร์หนักเกินไป. จะทําให้เราสูญเสียอย่างรวดเร็ว. จนถึงขั้นล้มละลายทางการเงิน. มันได้ไม่คุ้มเสีย. จนนํามาซึ่งความผิดหวังล้มเหลวล้มเลิก. ขาดการควบคุม ขาดวินัย. ขาดสติ จิตใจอ่อนแอ จนล้มเลิกการเป็นเทรดเดอร์. มันคือ สิ่งที่ทุกคนต้องผ่านไปให้ได้. คือ บทเรียนราคาแพง.
12)ความรู้. หากเราจะเป็นเทรดเดอร์ เราต้อง มั่นหาความรู้ตลอดเวลา. ฝึกทดลอง ปฎิบัติ ลงมือทํา.
13)มีเป้าหมายชัดเจน. สําคัญหากเราไม่มีเป้าหมาย. ที่แน่นอน
เราจะกลายเป็นคนไม่มี จุดมุ่งหมาย ไม่รู้ หนทาง. ไม่รู้ทําเพื่ออะไร. การที่เราเข้ามาเป็นเทรดเดอร์.หลายคนมีเป้าหมายแตกต่าง กันไป บางคน อยากมีอาชีพ เป็นนักเทรดอยาก สําเร็จ . หรือ เข้ามาต้องการเงิน. ความมั่นคง. ในชีวิต. เสรีภาพ. หรือ ต้องการเวลา.ให้เงินทํางานแทน. หากมีเป้าหมายเราจะมีแรงพลักดัน
14)มั่นฝึกจิตให้. มั่นคง. ใจเย็น. มีสติ. พิจารณาอย่างรอบคอบ
15)รู้จักให้. แบ่งปัน. คิดบวก. หลายคนที่ประสบความสําเร็จ.
ล้วน คิดบวก. ไม่เอาเรื่องในแง่ลบมาคิดให้เสียเวลา
16)อย่าเสียดายเรื่องแย่ๆที่เข้ามาในชีวิต. เป้าหมายนั้นสําคัญสุด
17) ขาดอะไร ก็ขาดได้. แต่อย่าขาดกําลังใจ.
เตือนความจําตนเอง
เข้าเทรดตามแผนการ
27 สิงหาคม 2019, 07:30:22 น.
narjant Hero Member กระทู้: 1069
1) อดทน. คือ อดทนรอเข้าตามระบบเทคนิค
2) มีสมาธิ คือ จิตใจไม่คิดเรื่องอื่น นอกจากเรื่องเทรด
3)จิตใจแข็งแกร่งแน่วแน่. คือ. สงบ. ไม่ว่าปัญหาจะหนักแค่ไหน. ค่อยๆคิดทบทวน. หาทางแก้. หาทางออก.
4)ผ่านการฝึกเทรด ทางเทคนิคกลยุทธ. จนชํานาญ เข้าใจท่องแท้ทุกระบบเทรด.
5) เมื่อจิตใจไม่พร้อม อย่าเข้าเทรดเด็ดขาด.
6)ฝึกสมาธิ. คิดทบทวน. สิ่งที่เคยผิดพลาด. นํามาปรับแก้การเทรด.
7)เมื่อได้เงิน อย่าหลงระเริงคิดว่าตัวเองเก่ง เพราะจะเกิดความประมาท. อาจนํามาซึ่งการสูญเสียมากกว่า ได้มา
8)รู้จักเก็บ. รู้จักออม. บริหารเงินทุน.
9)ฝึกสมาธิ. อดทน. จิตใจ.
10) มองการไกล. มองเห็นจุดเข้าอย่างปลอดภัย. ระบบ ควบคุม. วิเคราะห์แผนการเข้าเทรด ก่อนเข้า. รู้จักรอ อย่างอดทน. มีวินัย. เมื่อผิดแผน. ควรคัทไม้. ค่อยกลับมาสู้ใหม่
11)ไม่โลภ. จนเกินตัว. แน่นอนว่านักเทรด. เป็นผู้มุ่งเน้นมีจุดหมาย. ทางการเงิน. ต้องการได้เงิน อย่างรวดเร็ว.ต้องการความสําเร็จ อิสรภาพทางการเงิน แต่ บางครั้ง. หากเราประมาท. หรือ. ขาดความอดทนรอ. เข้าไม้ไม่ตามระบบ. เข้าออเดอร์หนักเกินไป. จะทําให้เราสูญเสียอย่างรวดเร็ว. จนถึงขั้นล้มละลายทางการเงิน. มันได้ไม่คุ้มเสีย. จนนํามาซึ่งความผิดหวังล้มเหลวล้มเลิก. ขาดการควบคุม ขาดวินัย. ขาดสติ จิตใจอ่อนแอ จนล้มเลิกการเป็นเทรดเดอร์. มันคือ สิ่งที่ทุกคนต้องผ่านไปให้ได้. คือ บทเรียนราคาแพง.
12)ความรู้. หากเราจะเป็นเทรดเดอร์ เราต้อง มั่นหาความรู้ตลอดเวลา. ฝึกทดลอง ปฎิบัติ ลงมือทํา.
13)มีเป้าหมายชัดเจน. สําคัญหากเราไม่มีเป้าหมาย. ที่แน่นอน
เราจะกลายเป็นคนไม่มี จุดมุ่งหมาย ไม่รู้ หนทาง. ไม่รู้ทําเพื่ออะไร. การที่เราเข้ามาเป็นเทรดเดอร์.หลายคนมีเป้าหมายแตกต่าง กันไป บางคน อยากมีอาชีพ เป็นนักเทรดอยาก สําเร็จ . หรือ เข้ามาต้องการเงิน. ความมั่นคง. ในชีวิต. เสรีภาพ. หรือ ต้องการเวลา.ให้เงินทํางานแทน. หากมีเป้าหมายเราจะมีแรงพลักดัน
14)มั่นฝึกจิตให้. มั่นคง. ใจเย็น. มีสติ. พิจารณาอย่างรอบคอบ
15)รู้จักให้. แบ่งปัน. คิดบวก. หลายคนที่ประสบความสําเร็จ.
ล้วน คิดบวก. ไม่เอาเรื่องในแง่ลบมาคิดให้เสียเวลา
16)อย่าเสียดายเรื่องแย่ๆที่เข้ามาในชีวิต. เป้าหมายนั้นสําคัญสุด
17) ขาดอะไร ก็ขาดได้. แต่อย่าขาดกําลังใจ.
เตือนความจําตนเอง
เข้าเทรดตามแผนการ
1

Navigation

แชร์กระทู้นี้


Who is online
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูบอร์ดนี้
banner
FBS